Instruirea practică, baza pregătirii în învăţământul agricol

Încă de la începuturile învăţămân­tului agricol în România instruirea practică a constituit preocuparea de bază a cadrelor didactice. Cel mai preocupat de aceste aspecte a fost marele agronom Ion Ionescu de la Brad care, în şcoala înfiinţată de el, în 1870, la Brad (comuna Negri, judeţul Bacău) a căutat să aplice toate aceste idei privind instruirea practică a elevilor. El spunea:

„Noi suntem din şcoala aceea care reduce toată învăţătura la practică şi care de la practică se ridică la teorie şi care nu admite decât teoria ieşită din practică şi rezemată de practică.“ Pe aceeaşi temă Ion Ionescu de la Brad arăta: „Teoria răsare din practică generalizând faptele acesteia şi explicându-le, adică dând cuvântul pentru ce un lucru trebuie să se facă într-un fel şi nu într-alt fel. “ Ştiinţa nu este opusă practicii, ştiinţa nu este altceva decât explicaţia şi generalizarea multor fapte care vin din practică.

Oameni numai cu teorie şi numai cu practică nu pot să ne înveţe cu folos agricultura. Cei dintâi se amăgesc adeseori deoarece nu au practicat. Ceilalţi nu vor putea spune pentru ce fac un lucru într-un fel şi nu în altul. Unind teoria cu practica vom şti şi cum să facem şi pentru ce să facem. El punea un accent deosebit pe mecanizarea agriculturii care era deficitară în şcolile agricole şi menţiona: „Învăţământul practic suferă de lipsa de maşini şi instrumente agricole. Elevii nu vin la şcoală ca să înveţe ceea ce pot învăţa şi acasă la părinţi, ei vin ca să înveţe noul mijloc de producere cu conducerea maşinilor şi instrumentele perfecţionate din agricultură.“

„Absolventul trebuie să ştie să monteze, să demonteze şi să mânuiască bine maşinile, fiind în stare chiar să ţină locul unui maşinist.“ D. Ştefănescu, în 1903, referindu-se la învăţământul agricol menţiona: „Elevul are nevoie de un învăţământ agricol pipăit, văzut şi aplicat de el însuşi.“ În 1909, prin lege s-a stabilit ca şcolile agricole să fie dotate cu teren: 20-50 ha pentru fiecare şcoală ele­mentară agricolă; 100-200 ha pentru fiecare şcoală profesională agricolă.

Prin legea din 1929 s-au stabilit următoarele forme de învăţământ:
– învăţământ de grad I (şcoli inferioare) care efectuau practică 3-4 ore pe zi;
– învăţământ de grad II (şcoli medii), cu practică de 20 ore/săptămână.

În 1925 Gheorghe Ionescu-Şişeşti, într-o inspecţie la Şcoala Agricolă Valea Călugărească, constată că aceasta nu are vie, cramă, grajd, magazie, deci nu are condiţii pentru efectuarea practicii. Aceeaşi situaţie găseşte şi la Şcoala Generală Odobeşti. În 1933, Manolescu Strunga arată că învăţământul agricol superior din Iaşi este mai mult decât neserios pentru că în condiţiile în care se face, absolut teoretic, nu se poate chema învăţământ agricol.

Constantin Sandu Aldea, referindu-se la şcoala de la Herăstrău, arăta: „Până în 1895 nimeni din politicieni n-a ţinut seamă de faptul că învăţământul practic din această şcoală a fost practic nul. Şcoala nu are laboratoare, o hală de maşini şi o staţiune pentru încercarea acestor maşini, grajduri etc. (Cunoaşterea maşinilor este una din cele dintâi datorii ale viitorului administrator de moşie).“ După reforma învăţământului din 1948 şcolile agricole au fost mai bine dotate şi ulterior, după 1966, liceele agricole aveau în program multă practică.

Cel ce scrie aceste rânduri a fost elev la o şcoală medie tehnică agricolă care avea o fermă de 150 ha cu cultură mare, pomi, vie, legume, zootehnie, lucrată în cea mai mare parte cu elevii (1949-1953). Ulterior, după facultate, ca profesor la liceele agricole, am funcţionat tot la şcoli cu ferme de 100-200 ha, unde se făcea practică suficientă. Prin urmare, dacă se doreşte învăţământ agricol de calitate, toate şcolile agricole să fie dotate cu teren şi mai ales cu mecanizare completă, cu maşini din ultimele generaţii. Absolventul să fie într-adevăr agronom mecanizator.

Prof. dr. Vasile POPESCU
REVISTA LUMEA SATULUI NR.  9, 1-15 MAI 2012

copyright lumeasatului.ro