Mijloace biologice de combatere a dăunătorilor

În anul 2011 atacul de dăunători în pomicultură a fost deosebit de virulent, fapt ce a obligat pomicultorii români să aplice tratamente suplimentare care însă nu în toate cazurile au fost eficiente. Spre deosebire de aceştia, specialiştii din Italia au trecut de mulţi ani la folosirea de mijloace biologice, care, împreună cu tratamentele chimice reduse ca număr, stăpânesc atacul de dăunători cu cheltuieli mai mici la hectar dar cu producţii mari, calitative şi lipsite de reziduuri nocive.

Gestionarea integrată

Dintre mijloacele biologice folosite enumerăm numai câteva, printre care folosirea preparatelor bacteriene pe bază de thuringin – unul dintre produsele eficiente este Dipel WP – şi a insectelor zoofage care reprezintă duşmanii naturali ce limitează înmulţirea dăunătorilor, acestea din urmă fiind însă utilizate limitat. Cea mai eficientă metodă este însă folosirea difuzoarelor cu feromoni care creează confuzia sexuală. Acesta reprezintă instrumentul ideal pentru gestionarea integrată a dăunătorilor şi care de-a lungul timpului ajută la reducerea numărului de tratamente cu insecticide şi limitează reziduurile de substanţă activă pe lotul de fructe. Difuzoarele dispuse în livadă oferă o eliberare continuă şi treptată a unei concentraţii minime de feromoni în mediul înconjurător. Acest lucru este suficient pentru a dezorienta masculii care, aflaţi în imposibilitatea de a localiza pe traseu feromonii emişi de femele, nu sunt în măsură să se împerecheze şi apoi să se reproducă. Ca urmare, infestarea poate fi evitată sau redusă în mod semnificativ.

Difuzoarele cu feromoni se prezintă sub forma unor mici tuburi în care sunt introduşi feromonii pentru o specie, două sau chiar trei specii de dăunători. Ele trebuie dispuse în livadă după o anumită schemă astfel încât să acopere bine întreaga suprafaţă a plantaţiei. Se montează în perioada înfloritului, folosindu-se 1.000 de difuzoare la hectar sau 1 difuzor la 10 metri pătraţi. Se agaţă în pomi la 2-2,5 metri în funcţie de înălţimea pomului.

La ferma de la Lacu Rezi folosim în acest an:
- pentru specia măr Isomate C, care conţine feromoni pentru dezorientarea masculilor de Cydia pomonella (viermele merelor), Adoxophyes orana (molia pieliţei fructelor), Phyllonoricter blancardella (minierul marmorat).
- la speciile prun şi piersic folosim Isomate A/OFM cu feromoni pentru dezorientarea sexuală a adulţilor de Grapholyta molesta (molia orientală a fructelor), Cydia funebra (viermele prunelor) şi Anarsia lineatella (molia vărgată a piersicului).

Pentru monitorizare în livadă dispunem la fiecare 5 ha, atât central în zona cu difuzoare cât şi în afara acesteia – pentru comparaţii – capca­nele cu feromoni (noi le preferăm pe cele produse de Institutul de chimie din Cluj). Cheltuiala pentru un hectar cu procurarea şi montarea difuzoarelor este mică, ridicându-se undeva la 260-300 euro/ha. Folosirea an de an a feromonilor va duce la reducerea tratamentelor la specia măr de la 17 la 12, iar la speciile prun şi piersic la cel mult 8 tratamente pe an.

Avantajele confuziei sexuale a dăunătorilor sunt:
- reducerea numărului de tratamente cu insecticide la fiecare generaţie;
- protecţia de generaţii care se suprapun prin zbor;
- prevenirea apariţiei insectelor rezistente la substanţele chimice utilizate în strategiile integrate;
- grad de acoperire totală în livezi;
- evitarea oricărei defecţiuni sau de­ficienţe a mijloacelor folosite în tratamentele tradiţionale;
- respectul pentru insectele benefice.

Petre EREMIA
REVISTA LUMEA SATULUI NR.  9, 1-15 MAI 2012

copyright lumeasatului.ro