Creşterea în sistem extensiv a tineretului ovin de prăsilă

Modul cum se face creşterea tineretului ovin de prăsilă, destinat înlocuirii reformei sau pentru sporirea numerică a efectivului din fermă, are o importanţă deosebită. Cea mai economică formă de întreţinere în sistem extensiv, care are şi cele mai bune efecte biologice, se bazează pe hrănirea cu masă verde de pe păşunile naturale sau păşunile cultivate, în perioada de păşunat, sau cu alte furaje (coceni de porumb, vreji de mazăre, vreji de soia), fără administrarea de concentrate din stoc. Este important ca, în funcţie de efectivul fiecărei turme de miei, să se determine producţia de furaj verde a păşunii pentru a vedea dacă aceasta asigură cantităţile de masă verde necesare zilnic, fără a fi nevoie de administrarea unui supliment de concentrate.

După înţărcare se formează turme de miei de 400-500 capete, care au depăşit greutatea de 15 kg. Cu cât greutatea la înţărcare este mai mare, iar mieii sunt obişnuiţi cu păşunatul, cu atât vor fi mai bine pregătiţi pentru reproducţie. Obişnuirea cu consumul de masă verde se face încă din perioada de alăptare, când mieii ies la păşune în jurul saivanului alături de oile mame.

Pentru a suplini lipsa laptelui matern, tineretul ovin înţărcat va păşuna pe cele mai bune păşuni, pe terenuri „sănătoase“, lipsite de umezeală sau băltiri, aproape de saivan sau de adăposturile din taberele de vară. Indiferent de tipul păşunii, înălţimea optimă a covorului ierbos se consideră a fi de 8-9 cm, deoarece mieii preferă iarba mai fină şi suculentă. În perioada caldă a verii, păşunatul se organizează dimineaţa, după ce s-a ridicat roua. Între orele de păşunat mieii se vor odihni şi rumega în saivane, sub umbrare, sau la umbra copacilor, locuri unde vor avea în permanenţă bulgări de sare pentru lins. Apa proaspătă şi curată, din surse cât mai apropiate de locul de păşunat, va fi în permanenţă la dispoziţia mieilor pentru a le asigura 4 adăpări zilnice. Se va evita adăparea din locurile în care bălteşte apa deoarece mieii sunt foarte receptivi la diferite parazitoze.

După data de 15 iunie, când temperaturile zilnice depăşesc 28-30°C în zona de şes şi de deal, mieii se miţuiesc (miţele reprezintă lâna tunsă prima oară de la mieii din rasele cu lână lungă), ceea ce atenuează stresul termic şi creşte consumul voluntar de iarbă. La sfârşitul lunii iulie şi începutul lunii august, în anii secetoşi, creşterea ierbii de pe pajişti stagnează, ceea ce impune administrarea unui supliment de 0,2-0,3 kg concentrate până la începutul toamnei, când covorul vegetal se reface.

După această perioadă mieii pot păşuna pe miriştile înverzite de grâu, orz sau pe fâneţele otăvite care asigură necesarul de proteine şi vitamine. În perioada de stabulaţie furajarea cârlanilor (miei bine dezvoltaţi) se face cu 0,8 kg de fân, 0,2-0,3 kg de concentrate, 1 kg de furaj murat sau sfeclă furajeră tocată şi 1-2 kg de coceni sau vreji. În anul următor tineretul an curent trece la categoria tineret an precedent până la tunsul de bază.

După tuns tineretul destinat reproducţiei se selectează după starea de sănătate, producţia de lână, armonia de ansamblu, iar efectivul ce depăşeşte necesarul de înlocuire se clasează pentru vânzare. În apropierea campaniilor de montă (iulie-august) oile adulte necorespunzătoare se reformează, iar pentru înlocuire se opresc indivizi sănătoşi care au o greutate de peste 35 kg.

Dacă tineretului ovin de prăsilă i se asigură condiţii optime de alimentaţie, adăpare, adăpostire şi îngrijire, acesta va fi bine pregătit, realizând la vârsta de 18 luni o dezvoltare normală şi o greutate corporală apropiată de aceea a stării de adult. În cursul primului ciclu de gestaţie-alăptare mieluţele trebuie să-şi continue creşterea fără a-şi folosi re­zervele corporale, ceea ce impune majorarea raţiei de hrană cu 10%, la fel ca pentru oile adulte reformate cu stare slabă de întreţinere.

Ing. Bogdan MACOVSCHI
REVISTA LUMEA SATULUI NR.  9, 1-15 MAI 2012

copyright lumeasatului.ro