Ferma, cel mai important laborator zootehnic

Pentru a putea îmbunătăţi activitatea din cadrul fermei de taurine, primul pas de făcut este să analizăm tehnologia de creştere şi să evaluăm efectivul de animale. Volumul producţiei de lapte şi eficienţa economică sunt condiţionate în mare măsură de materialul genetic şi de tehnologia de creştere. De aceea este necesară o evaluare a animalelor şi a condiţiilor de exploatare, pentru a determina în ce măsură condiţiile de mediu asigurate permit exteriorizarea potenţialului genetic.

Selecţia şi ameliorarea

Producţia de lapte din ţara noastră se obţine atât la rasele de lapte, cât şi de la cele mixte. În prezent, fermele din ţara noastră sunt populate în general cu rase de lapte Holstein Friza, Bălţată cu negru românească şi rase mixte de tip Simmental, Bălţată românească de tip Schwyz, Brună de Maramureş, rasa Pinzgau. În fermele în care se efectuează controlul oficial al producţiei de lapte există mai multe informaţii despre efectivul de animale exploatat. Se va verifica modul în care se realizează individualizarea animalelor, proces care reprezintă practic abc-ul ameliorării. Aprecierea animalelor se face după origine, prin analiza pedigriului, a performanţelor pentru producţia de lapte pe baza datelor din controlul oficial al producţiei.

Animalele mai sunt evaluate şi în funcţie de dezvoltarea corporală, de greutate şi de măsurătorile biometrice. Aprecierea conformaţiei corporale şi a constituţiei se face prin metoda punctelor, în funcţie de rasă, vârstă, sex, tip morfoproductiv, stare fiziologică. Se va analiza modul în care se fac lucrările de selecţie şi potrivirea perechilor, ca factori majori ai modificării structurii genetice a populaţiei, metodele de ameliorare folosite. Vor fi evaluaţi taurii folosiţi la însămânţările artificiale, precum şi calitatea materialului seminal şi conservarea acestuia.

Tehnologia de reproducţie

Activitatea de reproducţie într-o fermă de vaci cu lapte se realizează lunar, trimestrial, semestrial şi anual. Ea condiţionează realizarea principalilor indicatori de producţie şi eficienţă economică. Se verifică modul în care sunt ţinute şi conduse evidenţele de reproducţie, cum ar fi:

• registrul unic pentru însămânţări artificiale;
• fişa de reproducţie;
• planul privind programarea la montă, fătare, înţărcare;
• registrul de fătări;
• registrul pentru tulburări de reproducţie şi tratament;
• evidenţa materialului seminal şi a consumului.

În baza acestor evidenţe se stabilesc indicii de reproducţie şi se analizează activitatea de reproducţie din fermă.

Gheorghe VAIDA
REVISTA LUMEA SATULUI NR. 6, 16-31 MARTIE 2011

copyright lumeasatului.ro