Dispar terenurile arabile

Cu complicitatea autorităţilor, întinse suprafeţe de teren de cultură sunt scoase din circuitul agricol

An de an, asistăm la reducerea drastică a terenurilor de cultură agricolă. Mai mult sau mai puţin justificat sunt scoase cu „acte în regulă“ mari suprafeţe de pământ, îndeosebi în jurul marilor centre urbane, în principal al municipiului Ploieşti. Aici teritoriul agricol devine tot mai redus. Mai întâi prin aceea că, de ceva vreme, în zonă peste 1.100 ha teren de cultură rămase de izbelişte şi evidenţiate în statistici ca pământuri ale nimănui au mai fost scoase din circuitul agricol – oficial, nu mai puţin de 65 ha! Numai în 2010! Acestea fie au îngroşat rândul terenurilor necultivate, fie au devenit... vile, hale de producţie, depozite de mărfuri. Acelaşi lucru pare că se întâmplă şi la Ariceştii Rahtivani, localitate vecină cu Ploieştiul, unde numai în ultima vreme 77 ha au fost scoase din circuitul agricol! Apoi în comuna Blejoi, localitate aflată în vecinătatea imediată a Ploieştului, peste 22 ha au căpătat aceleaşi destinaţii.

În Prahova, 1.100 ha au ajuns să producă... vile, hale şi depozite de mărfuri!

Ce nu se ştie la direcţia agricolă

Fenomenul diminuării drastice a terenurilor agricole este privit aici cu o anumită detaşare şi chiar cu resemnare. Ing. Aurelia Nedelea, de la compartimentul de profil, cea care ani în şir a „lucrat cu succes, pe brazdă“, ne pune la dispoziţie o situaţie înregistrată în judeţ din ultimii cinci ani, de când, printr-un ordin comun al ministerelor Agriculturii şi Administraţiei şi Internelor, se ţine formal, mai ales, o evidenţă privitor la scoaterea din circuit a terenurilor de cultură. Raportată la suprafaţa totală arabilă a judeţului – 145.055 ha – diminuarea, statistic vorbind, fiindcă pe cea reală nu o mai ştie azi nimeni cu exactitate, de 1.100 ha teren nu pare să fie prea mare.

Cu atât mai mult cu cât, potrivit datelor prezentate, scăderea s-a produs mai ales în zona intravilană – 965 hectare. Numai că cea mai mare parte din această suprafaţă – 826 ha, o reprezintă tot... terenul arabil – 600 ha, păşunile – 47 ha, fâneţele şi livezile – 27 hectare! Şi, chiar dacă în zona extravilană situaţia prezentată apare ca... roză, cu numai 135 ha scoase din circuitul agricol, realitatea este mai mult decât dureroasă. Aceasta fie şi pentru faptul că livezile defrişate, ca urmare a aprobărilor date ori nu de forurile în drept, sunt destul de mari. Ne referim aici la situaţia foarte grea din zona Măgurele – Bălţeşti unde, din mândrele livezi intensive de măr de altădată ale fostei SC POMICOLA Măgurele, n-au mai rămas azi decât pe ici, pe colo pâlcuri de pomi. Restul este în mare parte pământ pârloagă!

Nu aduce anul ce aduce ceasul...

Pare de necrezut, dar 2010 a fost anul record în diminuarea suprafeţelor de cultură agricolă din Prahova. Dacă în 2007 a fost vorba de 140 ha, în 2008 –72 ha, în 2009 – 269 ha, iar în 2010, până la 30 noiembrie – 281,54 ha! Găsim aici aproape 200 ha de terenuri fertile apte de cultură, dar şi păşuni, vii şi livezi. Şi asta cum menţionam, până la 1 decembrie trecut, fiindcă ce nu a adus anul trecut au adus ceasurile din.. 2011, când pe ici, când pe colo se şi văd semne că asaltul împotriva terenurilor arabile va fi şi mai mare!

Cristea BOCIOACĂ
LUMEA SATULUI NR.6, 16-31 MARTIE 2011

copyright lumeasatului.ro