Reîncep împăduririle, Romsilva şi-a propus să obţină 70 milioane de puieţi forestieri

„Anul acesta, este posibil să obţinem 70 milioane de puieţi forestieri. Producţia a crescut constant în ultimii ani. De exemplu, în 2009 au fost 53 de milioane, iar în 2010, peste 60 de milioane“, a declarat Gheorghe Dima, inginer la Regia Naţională a Pădurilor (RNP) – Romsilva, pentru Lumea satului. Mărirea producţiei a apărut ca o necesitate, datorită cererii pe piaţa internă şi a tendinţei din ultimii ani de creştere a suprafeţelor acoperite cu material forestier. În plus, au apărut fondurile europene care se sigură pentru împădurirea terenurilor neagricole şi agricole.

Stare alarmantă

În opinia interlocutorului nostru, pădurile ţării reclamă în prezent, din partea silvicultorilor, acţiuni viguroase de restaurare şi reconstrucţie ecologică. Cauza ar fi starea alarmantă de declin şi supunerea lor, în continuare, la presiuni şi factori de stres deosebit de puternici, care le afectează grav integritatea, continuitatea şi stabilitatea.

Activitate neglijată

Potrivit unui raport al RNP, „activitatea pepinieristică a fost neglijată în ultimele două decenii, iar îndrumările tehnice-cadru, existente în prezent în acest domeniu (ediţia 1977) au fost elaborate într-o formă foarte concisă şi incompletă“. Lucrarea este alcătuită din două părţi distincte. Una generală, care constituie actualizarea şi revizuirea ediţiei precedente a îndrumărilor, şi alta specială, în care sunt prezentate succint, pe baza unui punctaj unitar, cele mai adecvate metode şi procedee de multiplicare (generativă şi vegetativă), pentru mai multe specii de răşinoase şi foioase, cultivate la scară de producţie sau indicate pentru cultură în pepinierele silvice din ţară.

Calitatea puieţilor

Conform lui Gheorghe Dima, producţia pepinieristică este condiţionată, în principal, de anumite cerinţe, cum ar fi culturală, genetică sau ambientală. Inginerul ne-a mai spus că înălţimea puieţilor trebuie să depăşească, într-o perioadă fixată de timp, un prag minim, stabilit prin standarde. Totodată, robusteţea puieţilor, indicată de raportul dintre înălţimea tulpinii şi diametrul la colet sau, în unele cazuri, numai de diametrul la colet, are o importanţă deosebită pentru reuşita unei culturi, întrucât s-au stabilit corelaţii foarte strânse între acest raport şi procentul de prindere. De asemenea, dezvoltarea rădăcinilor, abundenţa acelor (la răşinoase) şi ramificaţia tulpinii - inclusiv prezenţa unui lujer principal bine dezvoltat, prevăzut cu un mugure terminal sănătos - sunt însuşiri morfologice de care depind prinderea şi energia de creştere a puieţilor. Alte condiţii ale calităţii constau în absenţa bolilor şi vătămărilor, culoarea normală ori absenţa putrezirii rădăcinilor.

Traian DOBRE
LUMEA SATULUI NR.6, 16-31 MARTIE 2011

copyright lumeasatului.ro