Juristul, la dispoziţia dumneavoastră (6 din 2011)

Seminţe sănătoase

Întrebare: Ce reglementări legale în vigoare există în domeniul producerii şi comercializării seminţelor şi ce facilităţi sunt prevăzute pentru micii producători referitoare la respectarea cerinţelor impuse în acest domeniu?

Răspuns: Cadrul legal în acest domeniu este legea care, printre altele, stabileşte modalităţileprivind producerea (...), comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea (…) soiurilor de plante. De regulă, această lege interzice comerciali­zarea seminţelor care nu respectă regulile şi normele în vigoare.

Derogări

Legea prevede că, pentru anumite specii, MADR, în conformitate cu prevederile Comunităţii Europene, poate aproba, pentru micii producători ale căror producţie şi comercializare sunt destinate utilizatorilor finali şi care nu sunt implicaţi profesional în producerea materialului de înmulţire, să comercializeze pe piaţa locală material care nu satisface cerinţele generale privind ambalarea, sistemul de închidere şi etichetare, fără a aduce prejudicii reglementărilor de carantină fitosanitară şi cu garantarea calităţii acestora.
O altă reglementare permisivă este şi aceea de la art. 25 din lege, care prevede că, pentru depăşirea unor dificultăţi temporare de aprovizionare generală cu sămânţă certificată sau standard, pe teritoriul Comunităţii Europene poate fi decis, pentru o perioadă determinată, să se comercializeze cantităţi necesare de sămânţă dintr-o categorie ce corespunde unor cerinţe mai puţin stricte, precum şi de seminţe din soiuri care nu sunt incluse în Catalogul comun al Comunităţii Europene, Catalogul naţional al unui stat membru, respectiv în Catalogul oficial.

Despre camerele agricole

Întrebare: Ce atribuţii au camerele agricole zonele?

Răspuns: În exercitarea atribuţiilor legale camerele agricole au ca principale obligaţii:
– avizarea scoaterii din circuitul agricol a terenurilor arondate colegiilor;
– elaborează documentaţiile pentru schimbarea categoriilor de folosinţă a terenurilor;
– elaborează documentaţia pentru înscrierea în cartea funciară a terenurilor agricole şi forestiere;
– avizează tăierile din plantaţiile din afara fondului forestier;
– sprijină fermierii înscrişi în registrul APIA în vederea absorbţiei fondurilor, din bugetul UE, cât şi din bugetul naţional;
– organizează cursuri de specializare, formare şi formare continuă a fermierilor din colegiul arondat;
– asigură asistenţă de specialitate cu privire la aplicarea tehnologiilor în fermele arondate colegiului;
– asigură asistenţă de specialitate fermierilor care doresc să îşi dezvolte programe de investiţii noi şi de modernizare;
– certifică calitatea de producător agricol.

Au mai apărut...

Ordinul nr 4, din 4 ianuarie 2011, pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente trimestrului III 2010 care beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare. (M.O. al României, Partea I, nr. 36, din 14 ianuarie 2011).

Ordinul nr. 6, din 11 ianuarie 2011, privind modificarea şi completarea Ordinului (...) nr. 65/2010 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare (...) şi de suprave­ghere a activităţii organismelor de control. (M.O. al României, Partea I, nr. 45, din 19 ianuarie 2011).

Legea nr. 491, din 18 noiembrie 2003, privind plantele medicinale şi aromatice, precum şi produsele stupului – REPUBLICARE. (M.O. al României, Partea I, nr. 52, din 20 ianuarie 2011).

Ordinul nr. 278, din 17 decembrie 2010, privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii (...), al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui ANPC nr. 510/768/319/2003 pentru aproba­rea Normelor cu privire la natura, compoziţia, fabricarea şi etichetarea sucurilor din fructe (...) destinate consumului. (M.O. al României, partea I, nr. 53, din 21 ianuarie 2011).

Hotărârea Guvernului nr. 39, din 19 ianuarie 2011, pentru modificarea HG nr. 755/2010 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate. (M.O. al României, Partea I, nr. 56, din 21 ianuarie 2011).

Jurist Costel Alexandru GHEORGHE
LUMEA SATULUI NR.6, 16-31 MARTIE 2011

copyright lumeasatului.ro