Lucrarea solului în livezile de măr

În rândurile ce urmează vă prezentăm unele elemente ale creşterii vegetative a pomilor tineri din zona Voineşti.

În condiţii de secetă prelungită, s-a constatat că mulciul asigură o mai bună conservare a apei la nivelul rădăcinilor, ceea ce duce la o creştere vegetativă mai intensă în perioadele de stres hidric.

Date comparative

Din capul locului este de precizat că realizarea producţiei cu cheltuieli reduse impune, în primul rând, diminuarea consumurilor specifice de materiale, combustibil, energie. Reducerea consumurilor materiale exercită o influenţă directă şi nemijlocită asupra eficienţei economice, întrucât devine posibilă obţinerea cu aceleaşi cheltuieli a unor rezultate superioare.

O contribuţie însemnată la diminuarea costurilor de producţie o are dimensionarea la strictul necesar a mijloacelor circulante, mai ales în condiţiile actuale, când dobânzile la credite sunt foarte mari.

Cheltuielile mari la hectar au fost determinate, în primul rând, de tehnologia de exploatare utilizată, care se bazează pe un grad ridicat de mecanizare, combaterea bolilor şi dăunătorilor, recoltarea fructelor în boxpaleţi, cu scoaterea dintre rânduri şi încărcarea mecanizată a acestora.

Este de precizat că, în cazul lucrărilor, cele mai mari costuri, de 1.605,6 lei/ha, s-au înregistrat în variantă clasică, bazată pe un consum mare de forţă de muncă manuală.

Combaterea buruienilor

Livezile de măr din zona Voineşti sunt infestate cu o gamă bogată de buruieni. Potenţialul de seminţe de buruieni existente în sol se situează pe adâncimea de 0-10 cm, între 304 buc./dm3 în parcelele cu sol nisipolutos şi 1.087 buc./dm3 în parcelele cu solul brun lutonisipos. Din analiza cantităţii de seminţe de buruieni raportate la mp, se deduce că vor răsări peste 200 plante/mp.

În condiţiile de astăzi, combaterea acestora se face printr-o gamă largă de erbicide, iar pentru reuşita lucrării este bine să se apeleze la literatura de specialitate sau la consultanţi.

Să nu uităm de practica mulcitului!

Sub mulci, temperatura înregistrată în lunile iulie-august 2008, la orele 13 şi 15, s-a menţinut la 26,0 –27,8°C (aproape ca la ora 8, când erau 24,5°C) în zilele caniculare, faţă de 44,5 – 48,5°C, la variantele ogor lucrat şi lucrat pe rândul de pomi.

Datele înregistrate în anul 2009, în lunile iunie, iulie şi august, confirmă faptul că temperatura sub mulci la orele 13 şi 15 se menţine la valori ale temperaturii de la ora 8.
Se consideră de perspectivă varianta 4 (înţelenit pe interval şi mulcit solul pe rândul de pomi) care menţine o umiditate ridicată în zona rădăcinilor şi o temperatură cu oscilaţii minime. De asemenea, se împiedică creşterea buruienilor, fără a mai fi necesare erbicidele. Totodată, mulcii contribuie la creşterea conţinutului în materie organică a solului, datorită descompunerii lor. Este varianta prin care se combat ecologic buruienile.

Drd ing. Ştefan POPESCU
REVISTA LUMEA SATULUI NR. 18, 16-30 SEPTEMBRIE 2010

copyright lumeasatului.ro