O teză de doctorat de nivel academic

Recent, în Aula Academiei de Ştiinţe Agronomice şi Silvice „Gh. Ionescu Siseşti“ , într-o atmosferă de înaltă ţinută ştiinţifică, directorul general al IMB, inginerul Lucian BUZDUGAN şi-a susţinut teza de doctorat cu titlul „Cercetări privind optimizarea tehnologiei culturii rapiţei de toamnă în incinta îndiguită din Insula Mare a Brăilei“, realizată sub coordonarea ştiinţifică a academicianului Cristian HERA, vicepreşedinte al Academiei Române.

Comisia (foto) alcătuită din președinte – prof. univ. Costică Ciontu, decanul Facultății de Agricultură, USAMV București, academician Cristian Hera, conducător științific, academician Ioan Păun Otiman, Secretar General al Academiei Române, prof. univ. Mihai Dumitru și prof. univ. Gheorghe Valentin Roman, referenți științifici, au dat cuvântul doctorandului pentru a prezenta lucrarea.

Modest, dezinvolt și sigur pe el în același timp, atitudine specifică specialistului de marcă cu suficientă experiență profesională, dar și managerială, doctorandul Buzdugan a surprins numeroasa asistență – academicieni, cadre didactice universitare, cercetători, specialiști, reprezentanți ai unor importante exploatații agricole – prin modul de prezentare, detaliile tehnologice și, mai cu seamă, rezultatele obținute în urma cercetărilor efectuate.

Lucrarea conține 362 de pagini, 15 capitole, 65 de tabele și 201 grafice, fiind apreciată de comisie ca fiind, prin conținutul ei, de nivel academic.

Academicianul Cristian HERA a apreciat mai cu seamă efortul și preocuparea doctorandului pentru descoperirea celor mai eficiente variante tehnologice, pornind de la pregătirea terenului, fertilizare, combaterea bolilor, dăunătorilor și buruienilor, până la recoltare. „Preocuparea continuă pentru progres în domeniul său de activitate, rezultatele obținute îl recomandă pe Lucian Buzdugan pentru obținerea titlului de Doctor în Agronomie“, a declarat în încheierea cuvântului său conducătorul științific.

Academicianul I.P. Otiman: „...Sunt în fața unui om de o complexitate deosebită care, pe lângă un manager desăvârșit, este și un tehnolog de excepție.“

Prof. univ. Mihai Dumitru: „...Trebuie să recunosc că merg la Lucian Buzdugan ca la Meca. Este omul cu atâta experiență și atâta preocupare pentru tehnica agricolă performantă încât nu se poate să nu pleci cu noutăți de la el, indiferent cât de des îl vizitezi.“

Prof. univ. Gh.V. Roman: „...Lucrarea este unică prin amploarea ei, dar mai cu seamă prin rezultatele cerce­tărilor.“

Opinii asupra tezei de doctorat, dar și a autorului au fost făcute și de mulți alți vorbitori, caracterizându-l pe doctorand ca fiind „un desăvârșit om de știință ce a reușit să facă din IMB o adevărată școală superioară de agricultură“ (A. Rădulescu).

Au mai luat cuvântul fostul ministru al agriculturii Ioan Teșu, Marian Ianculescu, Secretarul General al ASAS, Gh. Antohi, deputat ș.a.

În încheiere, președintele comisiei, apreciind la rându-i teza, conținutul și valoarea ei științifică, a dat citire procesului verbal prin care se propune conferirea titlului de Doctor în Agronomie domnului Lucian Buzdugan.

I. Banu
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.24, 16-31 DECEMBRIE 2011

copyright lumeasatului.ro