Juristul, la dispoziţia dumneavoastră (iulie 2011)

Întrebare: Cine poate fi beneficiar al ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale şi în ce temei legal?

Răspuns: În primul rând trebuie precizat faptul că acest tip de ajutor se acordă în vederea acoperirii costurilor legate de întocmirea şi menţinerea registrului genealogic şi de determinarea calităţii genetice a raselor de animale care sunt identificate şi înregistrate potrivit legislaţiei în vigoare.

Beneficiari ai ajutorului de stat în domeniu pot fi asociaţiile sau organizaţiile de crescători care prestează serviciile prevăzute de lege şi care îndeplinesc următoarele condiţii:

a) sunt persoane juridice conform legislaţiei în vigoare;

b) sunt acreditaţi de către Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu“, în calitate de autoritate competentă (ANARZ), pentru efectuarea serviciilor prevăzute în regulamentul (CE) nr. 1857/2006;

c) efectuează serviciile prevăzute mai sus, în conformitate cu prevederile legale;

d) realizează parametrii tehnici ai programului de ameliorare a rasei pentru care solicită sprijinul financiar.
Potrivit legislaţiei comunitare, valoarea ajutorului de stat este:

a) de până la 100% din costurile eligibile pentru efectuarea serviciilor de întocmire şi menţinere a registrelor genealogice pentru femelele adulte de reproducţie aflate în exploatare, constând în înregistrarea datelor privind originea şi efectuarea descrierii liniare, cu excepţia celor pentru întocmirea şi menţinerea registrului genealogic de către proprietarul animalelor, pentru efectivele proprii, pentru care nu se acordă ajutor de stat;

b) de până la 70% din costurile eligibile pentru efectuarea serviciilor de determinare a calităţii genetice a raselor de animale: controlul cantita­tiv şi calitativ al performanţelor de producţie la animale, constituirea bazelor de date, prelucrarea datelor şi estimarea valorii de ameliorare a animalelor, cu excepţia controalelor efectuate de proprietarul animalelor (…), pentru care nu se acordă ajutor de stat.

Termenul legal în domeniu îl reprezintă OG nr. 14/2010, aprobată prin Legea nr. 74/2010 şi HG nr. 207/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice(…).
Aceste norme nu se aplică întreprinderilor care se află într-una din următoarele situaţii:

a) sunt considerate întreprinderi aflate în dificultate financiară (…), respectiv întreprinderi ce constituie subiectul procedurilor de faliment, reorganizare judiciară sau lichidare;

b) sunt întreprinderi împotriva cărora a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat, dacă această decizie nu a fost deja executată, potrivit legislaţiei în vigoare în acest domeniu.

Au mai apărut

Hotărâre a Guvernului nr. 424, din 20 aprilie 2011, pentru modificarea şi completarea HG nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013.
(MO nr. 304, din 3 mai 2011)

Ordinul nr. 96, din 26 aprilie 2011, pentru aprobarea componenţei, organizării şi funcţionării Comitetului consultativ pentru sectorul pescăresc.
(MO nr. 309, din 5 mai 2011)

Ordinul nr. 1073, din 17 marte 2011, pentru aprobarea Regulamentului de autorizare a pieţelor, târgurilor, oboarelor şi a burselor de mărfuri pentru comercializarea materialelor lemnoase.
(MO nr. 316, din 9 mai 2011)

Hotărâre a Guvernului nr. 454, din 4 mai 2011, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, aprobate prin HG nr. 1.262/2009..
(MO nr. 338, din 16 mai 2011)

Ordinul nr. 105, din 9 mai 2011, pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul nr. 37/2011 privind stabilirea indicatorilor pentru realizarea evaluării programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli (…).
(MO nr. 339, din 16 mai 2011)

Jurist, Costel-Alexandru GHEORGHE
REVISTA LUMEA SATULUI NR.13, 1-15 IULIE 2011

copyright lumeasatului.ro