Bugetul Agriculturii, sub semnul prudenţei şi austerităţii

Bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), pe anul 2012, a fost stabilit la 14.977.561.000 lei, reprezentând 2,54% din PIB (588.940.000.000 lei).

Analiza comparativă arată că bugetul în 2012 este mai mic decât cel rectificat din acest an, cu 878.967.000 lei. El este mai mare decât bugetul iniţial pe 2011, care a fost de 11.676.518.000 lei, dar şi faţă de cel din anii 2008, 2009 şi 2010.

Dacă ţinem cont că în fiecare an au avut loc rectificări bugetare, este posibil ca, şi în 2012, bugetul să fie suplimentat, în funcţie de performanţele economiei.

Menţionăm că avansul acordat de UE inclus în buget, pentru finanţarea programelor PNDR şi POP, în valoare de 5.929.125.000 lei, este un fel de fond de rulment din care se fac plăţi de 2-3 ori pe an, după care MADR prezintă cheltuielile la UE şi recuperează acele sume.

Surse de finanţare

I. Buget de stat - 5.204.236.000 lei, dintre care:

- cheltuieli de personal, întreținere și funcţionare, chel­tuieli de capital - 904.917.000 lei;

- ajutoare de stat acordate producătorilor agricoli din fonduri naţionale - 2.370.193.000 lei;

- finanțarea cheltuielilor neeligibile (TVA) și cofinanțarea fondurilor externe nerambursabile aferente FEGA, FEADR şi FEP - 1.878.331.000 lei;

- prefinanțarea împrumuturilor externe de la BIRD, destinate finanțării unităţilor de management al proiectului Modernizarea Sistemului de Informare și Cunoaştere în Agricultură şi a proiectului Reabilitarea și Modernizarea Sistemelor de Irigaţii - 50.795.000 lei.

II. Avans UE

Avans acordat de UE pentru finanţarea programelor PNDR și POP - 5.929.125.000 lei.

III. Împrumut angajat de MADR

Împrumut acordat MADR de către Ministerul Finanțelor Publice din venituri din privatizare, pentru prefinanțarea schemei de plată pe suprafață (SAPS) și a măsurilor de piaţă pe anul acesta - 3.800.000.000 lei.

IV. Venituri proprii

Venituri proprii din Fondul de ameliorare a fondului funciar agricol - 44.200.000 lei.

Ajutoare de stat

La sfârşitul anului 2009 s-a încheiat perioada de tranziţie, iar ajutoarele de stat existente la momentul aderării nu mai pot fi acordate, conform anexei V, punctul 3, lit. b din Tratatul privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană. Ca urmare, MADR a pregătit o serie de scheme multianuale noi de ajutor de stat, compatibile cu legislaţia comunitară, care se acordă începând cu anul 2010 (până în 2013), după notificarea şi/sau aprobarea Comisiei Europene.

Baza legală pentru acordarea acestor bani este OUG nr. 14 din 29 ianuarie 2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată prin Legea nr. 74/2010.

Scheme de finanţare aplicate în 2012

Subvenţionarea accizei la motorina utilizată în agricultură se ridică la 380.995.000 lei. În baza HG nr. 408/2010, producătorii agricoli din sectoarele vegetal şi zootehnic beneficiază de o reducere la acciză de 1,20 lei/litru.

Subvenție pentru bunăstarea păsărilor – 195.000.000 lei. În baza HG nr. 838/2010, producătorii agricoli din sectorul avicol, în urma angajamentelor asumate voluntar în favoarea bunăstării păsărilor, beneficiază de o susţinere financiară din bugetul anului 2012, aferentă activităţilor din perioada 15 octombrie 2011 – 31 martie 2012. Sprijinul se asigură prin șase măsuri care pot fi accesate separat sau în combinaţii, constând în acordarea unei subvenţii de 722 lei/UVM pentru pui de carne, 1.063 lei/UVM pentru găini ouătoare, 1.362 lei/UVM pentru găini de reproducţie rase grele, 2.062 lei/UVM pentru pui de curcă, 1.030 lei/UVM pentru boboci de gâscă și 866 lei/UVM pentru boboci de raţă, dacă se accesează toate măsurile.

Subvenţie pentru bunăstarea porcilor – 155.000.000 lei. Producătorii agricoli din acest sector, în baza HG nr. 839/2010, care s-au angajat voluntar în favoarea bunăstării porcilor, beneficiază de susţinere financiară din bugetul anului 2012, aferentă activităţilor desfășurate în perioada 15 octombrie 2011 – 31 martie 2012. Sprijinul financiar se asigură prin șapte măsuri care pot fi accesate separat sau în combinaţii constând în acordarea unei subvenţii de 535 lei/UVM pentru porci graşi, 1.376 lei/UVM pentru scrofiţe și 415 lei/UVM pentru scroafe, dacă se accesează toate măsurile.

Sprijin pentru asigurarea producţiei agricole – 42.549.000 lei. În baza HG nr. 756/2010, producătorii agricoli beneficiază de o subvenţionare din prima de asigurare, în funcţie de riscurile asigurate, despăgubirile urmând a fi plătite de firmele de asigurări. Valoarea sprijinului este de:

- 70% din prima de asigurare pentru poliţele care prevăd acoperirea pierderilor cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile, care pot fi asimilate dezastrelor naturale, precum îngheţul, grindina, poleiul, ploaia sau seceta;

- 50% din prima de asigurare pentru poliţele care prevăd acoperirea pierderilor cauzate de fenomenele meteorologice nefavorabile, care pot fi asimilate dezastrelor naturale cum ar fi îngheţul, grindina, poleiul, ploaia sau seceta, precum şi a altor pierderi cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile şi/sau de pierderile cauzate de boli ale animalelor sau plantelor ori de infestări parazitare.

Plăți naţionale complementare directe pentru sectorul animal – 1.002.023.200 lei. Pentru ovine şi caprine, în limita sumei de 336.491.500 lei, se acordă 45 lei/cap, pentru un efectiv de 7.482.520 de capete. Pentru bovine, limita sumei este de 665.531.700 lei, cu un sprijin de 460 lei/cap, pentru un efectiv maxim de 1.447.000 de capete.

În ambele situații, plata se face o singură dată pe an, în funcţie de efectivul de animale înregistrat în registrul naţional al exploatațiilor, la datele menționate în actul normativ.

Alte subvenții se acordă pentru: ameliorarea raselor de animale (21.000.000 lei), în baza HG nr. 207/2011; plata execuţiei scrisorilor de garantare, certificate de depozite (5.480.800 lei); ecarisaj, colectare cadavre animale (5.815.000 lei).

Traian DOBRE
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.24, 16-31 DECEMBRIE 2011

copyright lumeasatului.ro