Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva
     

Imprimati articolul

Impactul pierderii biodiversităţii

Biodiversitatea joacă un rol esenţial şi în îndeplinirea unor obiective strategice, în special a celor în materie de siguranţă alimentară şi de combatere a schimbărilor climatice. Este, totodată, o importantă sursă de venit în sectoare precum agricultura, pescuitul şi turismul.  Pierderea biodiversităţii are consecinţe incalculabile, de la schimbări minore la colapsul unor întregi ecosisteme şi dispariţia serviciilor aferente, cum ar fi aprovizionarea cu apă şi hrană sau reglarea climei, compromiţându-ne prosperitatea şi bunăstarea viitoare.

După cum s-a subliniat şi într-un studiu recent consacrat economiei ecosistemelor şi a biodiversităţii (The Economics of Ecosystems and Biodiversity - TEEB), dispariţia mediului natural are repercusiuni economice directe, care sunt în mare parte subestimate. Biodiversitatea şi serviciile ecosistemice sunt valori naturale care joacă un rol esenţial în strategiile economice viitoare, destinate să promoveze creşterea şi prosperitatea. Din aceste motive, este absolut necesar să se definească un nou obiectiv în materie de biodiversitate pentru perioada de după 2010.

Până şi vrăbiuţa...

Practic, ignorarea mediului înconjurător ameninţă grav biodiversitatea. Rata dispariţiei speciilor a ajuns să fie de 100 până la 1.000 de ori mai mare decât rata normală. Peste o treime din cele aproximativ 1,75 milioane de specii de animale şi plante cunoscute sunt în pericol. Conform Uniunii internaţionale pentru conservarea naturii (IUCN), în 2008 au dispărut 717 specii de animale.   La originea acestei situaţii critice se află activităţile umane, în special schimbarea destinaţiei terenurilor, exploatarea excesivă, practicile nesustenabile, poluarea şi introducerea unor specii invadatoare. Aceste activităţi conduc la distrugerea, fragmentarea şi degradarea habitatelor, precum şi la dispariţia speciilor care locuiesc în aceste habitate. Un alt factor este schimbarea climatică. Incredibil, dar până şi banala vrabie este ameninţată, la nivel european!

O nouă strategie

Iată de ce Uniunea Europeană va prezenta până la sfârşitul acestui an o strategie clară pentru conservarea biodiversităţii pe termen mediu. Este o iniţiativă cu atât mai potrivită cu cât Naţiunile Unite au declarat 2010 Anul internaţional al biodiversităţii. Uniunea Europeană îşi propusese iniţial ca, până în 2010, să reducă prejudiciile aduse biodiversităţii. Din păcate, nu a reuşit, pentru că nu a existat voinţă politică, iar interesele economice au fost puse în faţa vieţii.

Dintre obiectivele ambiţioase ale noii strategii menţionăm reducerea ratei de dispariţie a speciilor şi chiar stoparea totală a acestui fenomen. De asemenea, se va urmări resuscitarea unor ecosisteme dispărute şi promovarea conservării biodiversităţii pe plan internaţional.  Au fost luate deja măsuri promiţătoare, printre care proiectul Natura 2000, care constituie o reţea de zone protejate, ce ocupă 17% din suprafaţa UE. Consolidarea acestui proiect ar putea, alături de alte noi proiecte, să conducă la refacerea ecosistemului întregii planete.  Se estimează că 60% din serviciile ecosistemice ale Terrei s-au degradat în cursul ultimilor 50 de ani. Dacă ignoranţa umană va continua, este posibil ca oamenii să rămână singuri pe Pământ!

Traian DOBRE
REVISTA LUMEA SATULUI NR. 14, 16-31 IULIE 2010

Vizualizari: 737֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI