Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Finanţarea externă a agriculturii

Şi în acest an, agricultura României beneficiază de o finanţare externă, care depăşeşte cu puţin alocările bugetului de stat. Este vorba de aproximativ 8,4 miliarde de lei şi aceştia se asigură în special prin cele trei programe cu finanţare nerambursabilă: Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) în valoare de 3,4 miliarde, Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) care însumează 4,2 miliarde şi programul PHARE.

FEGA şi FEADR sunt instrumentele financiare prin care este implementată Politica Agricolă Comună (PAC). Primul intervine pentru susţinerea pieţelor agricole, în timp ce al doilea finanţează programele de dezvoltare rurală. Pentru derularea acestor fonduri, Ministerul Agriculturii a ales o construcţie instituţională alcătuită din Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură, care va gestiona plăţile directe prin FEGA, şi Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, care va gestiona şi implementa FEADR-ul. Spre ce direcţii şi sectoare se îndreaptă sprijinul financiar european?

Programul FEADR, alocare 4.292.064 mii lei

La acest articol bugetar se includ următoarele categorii de cheltuieli:

a) sumele reprezentând cofinanţare publică din fonduri de la bugetul de stat;
b) sumele necesare asigurării prefinanţării, inclusiv sumele necesare asigurării avansului pentru beneficiarii unui sprijin pentru investiţii;
c) sumele necesare finanţării cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în scopul efectuării plăţilor;
d) sumele pentru acoperirea plăţii taxei pe valoarea adăugată, aferentă livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii şi execuţiei de lucrări, finanţate integral sau parţial din contribuţia financiară a Uniunii Europene şi/sau din cofinanţarea aferentă, ai căror beneficiari sunt unităţi administrativ-teritoriale, asociaţii ale acestora legal constituite şi organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică;
e) sumele aferente achitării unor debite datorate bugetului Uniunii Europene, pentru nereguli, inclusiv a majorărilor de întârziere ca urmare a nerecuperării la timp de la beneficiari;
f) alte sume rezultate din derularea procesului de gestionare şi utilizare a FEADR definite prin ordin al ministului agriculturii şi dezvoltării rurale cu avizul ministrului economiei şi finanţelor.

Programul FEGA – alocare 3.409.467 mii lei

Aici sunt incluse următoarele categorii de cheltuieli:

a) sumele reprezentând cofinanţare publică din fonduri de la bugetul de stat;
b) sumele necesare asigurării prefinanţării;
c) sumele necesare finanţării cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale în scopul efectuării plăţilor;
d) sumele pentru acoperirea plăţii taxei pe valoarea adăugată, aferentă livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii şi execuţiei de lucrări, finanţate integral sau parţial din contribuţia financiară a Uniunii Europene;
e) sumele aferente achitării unor debite datorate bugetului Uniunii Europene, pentru nereguli, inclusiv a majorărilor de întârziere ca urmare a nerecuperării la timp de la beneficiari;
f) alte sume rezultate din derularea procesului de gestionare şi utilizare a FEGA definite prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale cu avizul ministrului economiei şi finanţelor.

Programul Phare – alocare 697 mii lei

În bugetul pe anul 2009 al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale sunt cuprinse următoarele sume aferente cofinanţării publice naţionale a opt proiecte Phare:

• Asistenţă tehnică şi instruire pentru înfiinţarea şi implementarea sistemului de informare - 109 mii lei.
• Dezvoltarea unui sistem de supervizare şi control al produselor agricole şi alimentare cu indicaţii geografice înregistrate - 69 mii lei.
• Sprijin şi instruire pentru grupurile de producători din sectorul fructe şi legume - 69 mii lei.
• Consolidarea deplină a APIA pentru implementarea eficientă a IACS – 138 mii lei
• Sprijin pentru MAPDR în adaptarea PAC - 173 mii lei
• Sprijin pentru consolidarea RICA - 69 mii lei.
• Sprijin pentru implementarea sistemului de cote de lapte - 35 mii lei.
• Consolidarea unităţilor responsabile pentru controlul ex-post al cheltuielilor realizate din secţiunea garantare FEGA cu privire la activităţile de intervenţie efectuate în conformitate cu OCP - 35 mii lei.

!!!! Vezi tabelele în revistă

Valentina ŞOIMU
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.2, 16-31 IANUARIE 2009

Vizualizari: 1196֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI