Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Eficienţă antiparazitară excelentă cu: ROMFENBENDAZOL 10%, antihelmintic pentru bovine, ovine şi caprine

ROMFENBENDAZOLUL 10% este un antihelmintic sub formă de suspensie, fabricat de Compania ROMVAC, conform normelor GMP. Substanţa activă a produsului este FENBENDAZOLUL, un endoparaziticid care face parte din grupa benzimidazolilor şi se află pe lista substanţelor famacologic active pentru care au fost stabilite limite maxime de reziduuri în carne, organe şi lapte (Anexa 1 la NORMA SANITAR VETERINARĂ privind măsurile de supraveghere şi control al unor substanţe şi al reziduurilor acestora la animalele vii şi la produsele lor, precum şi al reziduurilor de medicamente de uz veterinar în produsele de origine animală).

Administrarea produsului

Produsul se administrează pe cale orală, se absoarbe rapid şi difuzează în toate organele şi ţesuturile, producând liza endoparaziţilor din tubul digestiv şi aparatul respirator.

ROMFENBENDAZOLUL 10% suspensie se recomandă la bovine, ovine şi caprine pentru combaterea strongilatozelor gastrointestinale şi pulmonare produse de diferite genuri de paraziţi, precum şi a cestodozelor produse de genul Moniesia. Toxicitatea medicamentului este relativ scăzută şi nu influenţează produsul de concepţie şi de aceea nu sunt restricţii de folosire la animalele gestante şi în lactaţie, în doza recomandată.

La administrarea produsului este necesară estimarea corectă a greutăţii vii a animalului pentru a evita subdozările sau supradozările. ROMFENBENDAZOLUL 10% administrat în dozele recomandate nu produce în mod normal efecte adverse. Rareori, în infestaţii masive ale animalului pot apărea reacţii alergice ca urmare a eliberării antigenilor consecutiv distrugerii paraziţilor.

Produsul se administrează cu o mensură sau seringă fără ac, în care se introduce cantitatea necesară de suspensie, bine omogenizată în prealabil, în doză de 5 mg de substanţă activă pe kg greutate vie, respectiv 2,5 ml de suspensie ROMFENBENDAZOL 10 % pe 50 kg greutate vie, indiferent de specie. La bovinele pentru carne la care s-a diagnosticat o parazitoză cu Ostertagia tip 2, doza este de 10 ml de suspensie pe 100 kg greutate vie. Este interzis să se folosească această doză la vacile lactante.

Recomandări

Programul de deparazitare trebuie să cuprindă patru administrări anuale, respectiv înainte de ieşirea la păşunat, după intrarea la stabulaţie şi pe perioada păşunatului în lunile iulie, respectiv septembrie. Timpul de aşteptare, la animalele destinate sacrificării pentru carne, este de 7 zile, iar pentru lapte, 3 zile de la ultimul tratament.

Important şi avantajos!

Eficienţa antiparazitară crescută, toxicitatea relativ scăzută, costul redus pe animal ca urmare a dozei mici administrate impun utilizarea produsului, cu atât mai mult cu cât acesta nu constituie un factor de risc pentru sănătatea publică datorită faptului că nivelul reziduurilor în produse după perioada de aşteptare este sub cel impus de Comunitatea Europeană.

Dr. Viorica Chiurciu, doctor în ştiinţe medicale
REVISTA LUMEA SATULUI NR. 4, 16-28 FEBRUARIE 2009

Vizualizari: 842֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI