Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva
     

Imprimati articolul

Doleanţele păstorilor

Participanţii la Sesiunea ştiinţifică cu tema „Pajiştile montane, o avuţie insuficient valorificată“, organizată de Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Pajişti, Braşov la Complexul Piatra Arsă din Bucegi, au elaborat şi susţin următoarea rezoluţie cu privire la:

Cercetarea ştiinţifică

• Elaborarea unui program naţional de cercetare a pajiştilor montane pe termen scurt, mediu şi lung, cu participarea oamenilor de ştiinţă şi a tuturor specialiştilor din cercetare şi extensie pentru zona montană;

• Revenirea la sistemul centralizat al cercetărilor din domeniul pastoral sub egida ASAS, cu armonizarea componentelor tematice, stabilirea priorităţilor, promovarea interdisciplinarităţii în staţionare, cu experienţe complexe în relaţia climă – sol – plantă – animal – om – mediu;

• Dezvoltarea în instituţiile şi staţiunile de profil zootehnic cu animale ierbivore a unor experimentări cu întreţinerea animalelor pe păşunile îmbunătăţite;

• Extinderea cercetărilor privind multifuncţionalitatea pajiştilor în general şi a celor din zona montană în special;

Gospodărirea pajiştilor

• Inventarierea animalelor de pe păşunile montane şi a duratei de păşunat pentru stabilirea încărcării cu animale;

• Atribuirea spre folosinţă îndelungată tinerilor fermieri a unor suprafeţe întinse de pajişti abandonate şi a pârloagelor din terenurile arabile cu obligaţia de valorificare optimă a lor;

• Dotarea pajiştilor montane cu cele necesare unei exploatări corespunzătoare ca: drumuri de acces, alimentări cu apă, electricitate, umbrare forestiere, adăposturi pentru îngrijitori şi animale, împrejurimi pentru păşunat raţional, spaţii pentru procesarea laptelui şi multe altele;

• Proiectarea şi realizarea unor amenajamente silvopastorale cu lucrări specifice pentru îmbunătăţirea covorului ierbos prin fertilizare, amendare calcică, supraînsămânţare, reînsămânţare.

Îmbunătăţirea Codului legislativ şi organizatoric

• Necesitatea elaborării unei noi Legi a pajiştilor, care să corespundă situaţiei actuale a patrimoniului pastoral, având ca bază de plecare Legea pentru organizarea, administrarea şi exploatarea păşunilor din anul 1928, cea mai completă, apărută până acum la noi;

• Reorganizarea asociaţiilor de pajişti la nivel local, judeţean şi central cu bilanţ de venituri şi cheltuieli propriu, asemănător perioadei interbelice;
• Subvenţionarea prin diferite mijloace de către stat a creşterii animalelor pe pajiştile montane.

Teodor MARUŞCA
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.19, 1-15 OCTOMBRIE 2010

Vizualizari: 641֩ Comentarii

 
֠ 1.     kesarion -- (4-October-2010 )
Cereri mai mult decit rezonabile si de bun simt! Daca cineva,acolo,sus,le-ar lua in seama si mai ales,daca ar fi consultati si taranii ce folosesc aceste pajisti,ar mai fi o speranta pentru zootehnia montana.

Răspunsurile la întrebarile dumneavoastră le puteţi găsi în revista tiparită. Abonaţi-vă acum la Lumea Satului şi veţi avea gratuit suplimentul Agro-Business. Detalii aici

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI