Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva
     

Imprimati articolul

Dincolo de Copenhaga: Agricultura şi silvicultura sunt parte a soluţiei

Silvicultura şi agricultura sunt sectoare importante care împreună pot duce la reducerea sărăciei, la asigurarea siguranţei alimentare şi la atenuarea fenomenelor produse de schimbările climatice, însă acestea trebuie să fie abordate într-un mod integrat.

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi limitarea cantităţii de carbon din atmosferă pot fi realizate de agricultură şi silvicultură care trebuie să reprezinte o componentă esenţială a oricărei strategii în scopul de a menţine încălzirea globală sub pragul de 2 grade Celsius. Atenuarea efectelor şi adaptarea la noile condiţii climatice aduc numeroase beneficii pentru dezvoltarea durabilă, inclusiv pentru conservarea biodiversităţii şi a serviciilor ecosistemice.

Important pentru comunitatea agricolă

Mesaj al agricultorilor şi silvicultorilor către comunităţi:

  • trebuie să acceptăm faptul că securitatea alimentară este extrem de importantă şi de aceea trebuie să existe o viziune integrată comună de cooperare pe termen, în scopul de a permite agriculturii şi silviculturii să se adapteze la noile condiţii şi să fie sprijinite pe măsura noilor provocări;
  • negociatorii cu privire la schimbările climatice trebuie să ajungă urgent la un acord care să includă în programul de lucru agricultura, silvicultura, precum şi utilizarea terenurilor în alte scopuri;
  • sistemul de contabilitate trebuie să fie favorabil agriculturii.

Comunitatea agricolă se angajează să joace un rol activ în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, odată cu creşterea productivităţii şi durabilităţii agriculturii. Este cunoscut faptul că agricultura trebuie să dubleze producţia de alimente pentru a răspunde cerinţelor unei populaţii în creştere, care se aşteaptă să ajungă la 9 miliarde de locuitori, la mijlocul secolului, odată cu reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră din acest sector.

Comunitatea forestieră se angajează să contribuie la realizarea şi punerea în aplicare a noilor mecanisme pentru atenuarea schimbărilor climatice şi realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă odată cu gestionarea riscurilor asociate. Este recunoscut faptul că pădurile diminuează nivelul emisiilor de gaze cu efect de seră, asigurând un raport echilibrat cost-eficacitate cu o acţiune rapidă.

Poluarea produsă de autovehicule şi defrişările sunt acţiuni care provin din afara sectorului forestier.

Numai strategiile...

Există în prezent strategii atât în sectorul agricol cât şi în cel forestier, însă acestea nu sunt foarte bine apreciate de către factorii politici şi nici de publicul larg.
Importante resurse financiare şi eforturi politice vor fi necesare pentru a realiza o mai bună securitate alimentară, o defrişare mai lentă şi o degradare mai redusă a pădurilor, pentru a fi atinse obiectivele legate de reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Transparenţa, dincolo de prejudecăţi

Investiţiile trebuie să fie transparente, însă acestea e necesar să fie suplimentate pentru a se asigura securitatea alimentară globală şi dezvoltarea rurală. Resursele trebuie să fie accesibile tuturor părţilor interesate, inclusiv cercetătorilor, societăţii civile, precum şi comunităţilor din zona rurală (din domeniul forestier, din sectorul agricol şi asociaţiile acestora). Totodată, este nevoie ca resursele să fie dedicate cercetării necesare pentru a sprijini eficacitatea şi echitatea din agricultură pentru ca acestea să se adapteze la noile schimbări.

Se impune ca măsurile legislative să fie adaptate pentru a răspunde realităţilor din teren, dorinţelor şi aspiraţiilor comunităţilor locale, asigurând astfel o bună guvernare. În special, trebuie să se întărească rolul instituţiilor locale în gestionarea durabilă a resurselor naturale, precum şi drepturile şi obligaţiile agricultorilor indigeni.

Un loc aparte îl reprezintă comunităţile locale de fermieri, în special femei şi tineri, care trebuie sprijiniţi pentru a se adapta la noile provocări mondiale.

Abordarea schimbărilor climatice este fundamentală pentru securitatea alimentară şi reducerea sărăciei. Nu poate fi asigurat un climat de securitate fără asigurarea securităţii alimentare la nivel mondial.

Agricultura este atât un sector afectat, cât şi unul care este capabil să furnizeze soluţii pentru atenuarea şi adaptarea la efectele negative produse de modificările climatice globale. Cea mai bună modalitate de a creşte capacitatea de adaptare a agriculturii la schimbările climatice şi de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră este de a investi în modernizarea sectorului.

Dezvoltarea durabilă şi reducerea sărăciei pot fi realizate numai în cazul în care agricultura este o parte din afacere. Agricultorii, la rândul lor, trebuie să fie pregătiţi să facă faţă acestor provocări.

Dr. Ing. Daniel BOTĂNOIU
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.2, 16-31 IANUARIE 2010

Vizualizari: 647֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI