Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Din vară, asigurările de locuinţe devin obligatorii

„Obiectivul nostru este să informăm cititorii din zonele rurale preocupaţi de agricultură şi să le oferim informaţii care să îi ajute în viaţa de zi cu zi. Asigurările reprezintă în mod cert un instrument pe care agricultorii îl pot folosi în avantajul lor. Nu este vorba doar despre asigurări agricole, ci despre toate tipurile de poliţe“, susţine Sergiu COSTACHE, preşedinte Media XPRIMM.

De mai mulţi ani, în presă se vehiculează intrarea în vigoare a unui proiect de lege privind asigurarea obligatorie a locuinţelor. Iată că acest proiect a devenit realitate şi va fi aplicabil începând cu 1 iulie 2009. Ce presupune, de fapt, o asigurare de locuinţă şi care sunt diferenţele între o asigurare obligatorie şi una opţională?

În iulie 2009, Legea asigurărilor obligatorii de locuinţe va deveni realitate, iar toţi proprietarii de imobile din România, atât din mediul rural, cât şi din cel urban vor fi nevoiţi să îşi încheie poliţa de asigurare pentru locuinţele pe care le deţin.

În primul rând, această asigurare presupune acoperirea a trei riscuri de bază: cutremur, inundaţii şi alunecări de teren şi, după cum am putut vedea, în ultimii ani România a suferit atât de pe urma inundaţiilor, cât şi a alunecărilor de teren. Riscurile care se asigură prin această poliţă sunt daunele produse construcţiilor cu destinaţia de locuinţă de către oricare dintre formele de manifestare ale dezastrelor naturale, ca efect direct sau indirect al producerii acestora. Nu intră sub incidenţa prezenţei legi anexele, dependinţele care nu sunt legate structural de clădirea în care este situată locuinţa asigurată şi nici bunurile din interiorul locuinţei.

Conform legii, suma asigurată (valoarea maximă a locuinţei ce poate fi despăgubită în caz de distrugere totală) va fi în mod obligatoriu:

• 20.000 euro pentru o construcţie cu structură de rezistenţă din beton armat, metal ori lemn sau cu pereţi exteriori din piatră, cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic (Tipul A);
• 10.000 euro pentru orice locuinţă cu pereţi externi din cărămidă nearsă sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic sau chimic (Tipul B).
În acelaşi timp, preţul poliţei de asigurare sau prima de asigurare va avea o valoare fixă şi va fi de 20 euro (echivalentul în lei) pentru construcţiile de Tip A sau de 10 euro (echivalent în lei) pentru cele de Tip B şi se achită integral, pentru o perioadă de asigurare de un an calendaristic.

De ce este necesar acest tip de asigurare?

În România, din cele peste 8,4 milioane de construcţii cu destinaţie de locuinţe, doar 8% sunt asigurate prin contract facultativ. De asemenea, potrivit unui sondaj realizat de INSOMAR la solicitarea autorităţii de supraveghere, 12,8% dintre subiecţi au răspuns că au încheiat o asigurare facultativă a locuinţei. În acelaşi timp, 60,2% dintre cei chestionaţi s-au pronunţat în favoarea obligativităţii asigurării locuinţei.

Motivul principal pentru care a fost dezvoltată această lege este acela de a oferi oamenilor o protecţie cât mai bună împotriva evenimentelor catastrofale. În condiţiile în care aceste fenomene produc, de la an la an, din ce în ce mai multe pagube, ar putea fi salvate prin transferul către sfera privată a asigurării riscurilor catastrofale. Un exemplu este reliefat şi în studiul făcut anul trecut de către Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, din care reiese că, în urma ultimelor inundaţii din 2008 au fost afectate peste 6.200 de locuinţe.

În actul normativ se mai menţionează că cei care nu îşi vor asigura locuinţele nu vor beneficia, în cazul producerii unui dezastru natural, de nicio despăgubire de la bugetul de stat sau de la bugetul local. Nerespectarea de către persoanele fizice şi juridice a obligaţiei de asigurare a locuinţelor constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 la 500 lei. Refuzul asiguratorului autorizat de a încheia la cererea unui proprietar de locuinţă contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor se sancţionează cu amendă de la 500 la 1.000 lei.

De asemenea, locuinţele fără autorizaţie de construcţie nu pot fi preluate în asigurare în baza unei poliţe de asigurare obligatorie a locuinţelor. Beneficiarii asigurării şi asiguraţii care, după data intrării în vigoare a legii, au construit, lărgit sau modificat locuinţele fără autorizaţie de construire sau nu au respectat condiţiile acesteia, afectând astfel structura de rezistentă a locuinţelor şi favorizând expunerea la unul din riscurile asigurate obligatoriu, nu vor fi despăgubiţi în baza asigurării obligatorii, în cazul producerii unuia dintre riscurile asigurate.

Contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor se încheie numai cu asiguratorii asociaţi în Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID - o societate comercială de asigurare-reasigurare la care celelalte societăţi sunt acţionari) şi care sunt autorizaţi să încheie astfel de contracte, iar poliţele vor fi întocmite pe formulare tipizate, asemănătoare celor de tip RCA, la sediile sau agenţiile companiilor de asigurări sau de către persoane autorizate să încheie poliţe în numele acestora.

În caz de daună, asiguratorul are obligaţia de a constata şi de a evalua prejudiciile create, de a stabili valoarea despăgubirii şi de a plăti despăgubirile în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii de la PAID a sumelor necesare. Trebuie menţionat că evaluarea va fi făcută tot de reprezentanţii companiei la care a fost încheiată poliţa.

Cum se pot acoperi şi alte riscuri?

Principala problemă apare în momentul în care valoarea reală a locuinţei depăşeşte suma de 20.000 euro, valoarea maximă acoperită prin poliţa obligatorie. Pentru acoperirea mai multor riscuri şi pentru creşterea sumei asigurate la adevărata valoare a locuinţei există o varietate de produse de asigurare facultativă a locuinţelor, oferite de companiile de asigurări şi care pot fi contractate ca o completare a poliţei obligatorii. 

Unul dintre cele mai simple modele de poliţă opţională cuprinde următoarele riscuri: incendiu, trăsnet, explozie, căderea aparatelor de zbor şi a vehiculelor spaţiale, lovirea de către vehiculele rutiere, fum, gaz, vapori, cheltuieli necesare pentru demolare, evacuare şi transport.

Suplimentar, faţă de aceste clauze se mai pot introduce inundaţiile şi aluviunile, furtuna, uraganul, vijeliile, tornada, ploaia torenţială - efectul direct, inclusiv cele cauzate de pătrunderea apei prin spărturile şi rupturile provocate acoperişului, pereţilor, uşilor şi ferestrelor prin manifestarea violentă a fenomenelor atmosferice împreună cu ploaia torenţială, grindina şi efectele sale directe, avalanşele de zăpadă, pagubele provocate de greutatea stratului de zăpadă sau de gheaţă. De asemenea, mai sunt asigurabile şi vandalismul prin efracţie sau tâlhăria, avariile accidentale ale instalaţiilor de apă, canal sau încălzire centrală sau inundarea apartamentelor de apă provenită de la vecini.

În acest caz, se va face o evaluarea a construcţiei şi, în funcţie de tipul acesteia, se stabileşte o primă de asigurare aferentă, variabilă de la caz la caz, ca procent din suma asigurată. Poliţa de asigurare complexă a locuinţei poate cuprinde: locuinţa şi bunurile din gospodărie, asiguratul şi membrii familiei acestuia pentru riscuri de invaliditate şi deces din accidente, precum şi răspunderea civilă legală pentru pagubele produse terţilor pentru riscuri produse în gospodăria asigurată. Spre exemplu, dacă are loc un incendiu în gospodăria proprie, care a provocat pagube şi proprietăţii vecinilor, acestea pot fi acoperite prin poliţa de asigurare, în limita unei anumite sume asigurate.

În orice caz, trebuie să ţinem toţi cont de faptul că asigurarea facultativă a locuinţei este singurul mod prin care agoniseala de o viaţă este protejată.
Pagini realizate cu sprijinul Media X PRIMM
www.1asig.ro

REVISTA LUMEA SATULUI, NR.2, 16-31 IANUARIE 2009

Vizualizari: 1562֩ Comentarii

 
֠ 1.     cristinaiuliana2006 -- (16-February-2010 )
stau la etj 4 din 4 ,am asig de 5 ani la apart., anul acesta am probleme la plafon (tavan )este aproape terminat si nu numai intro camera si nu prea dispun de bani ,si de asta va intreb de ce nu pot apela la asigurare ?din cauza zapezii este problema ,s-a infiltrat

֠ 2.     vladutz tudor -- (9-July-2011 )
SA-si asigure locuintele cei care doresc, nu te poate obliga nimeni sa platesti o astfel de taxa, mi se pare absurd. Daca e sa vina un cutremur puternic cad cam toate cladirile cine te mai despagubeste? Refac ei orase intregi? :)) se vor tira in alte tari cu bani cu tot si noi ramanem cu degetul in gura.. este o idiotenie pt fraieri de a mai scoate niste bani in plus de la populatie

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI