Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva
     

Imprimati articolul

Din amintirile unui primar de cursă lungă

Animaţie în eleganta clădire a bibliotecii comunale din Cucutenii Iaşilor. Mulţi săteni, dar şi numeroşi oaspeţi sunt prezenţi la un eveniment editorial: domnul Mihai Tun, un localnic, îşi lansează cartea Amintirile unui primar de cursă lungă*. „Încă din tinereţe, poate din copilărie, mărturiseşte autorul, un gând mă îndemna de a face nemuritoare, prin scris, anumite întâmplări. ...În această situaţie m-am străduit să-mi fixez în memorie întâmplările vieţii, aşteptând vremea când se vor aşterne pe hârtie.“ Şi iată că vremea a sosit: la 76 de ani, după ce a condus destinele comunei Cucuteni neîntrerupt nu mai puţin de 36 de ani, „domnul primar”, cum îi spun şi acum sătenii, a aşternut pe hârtie o istorie atipică, o istorie filtrată prin biografia unui om al locului, şi nu un loc oarecare, o istorie interpretată subiectiv, dar întotdeauna cu măsură.

Tablete cu fapte şi personaje adevărate

Avem de a face cu o carte formată dintr-o sumedenie de tablete care reflectă un eveniment, o stare: copilăria, cu toate ororile războiului, cooperativizarea, cu dramele ei, tinereţea zbuciumată a unui om care a încercat, ca atâţia alţii, să se aşeze într-un oraş, dar a revenit la baştină, aici unde şi-a întemeiat o familie şi unde a intrat în slujba comunităţii. Cu autentic har de povestitor, autorul îşi prezintă, mergând până la detaliu, cursul vieţii personale, dar şi al comunei. Povestirea curge domol, fără grabă, ca apele unui pârâu de câmpie, într-o înşiruire bine gândită, cu accente pe evenimentele importante din viaţa propriei familii, dar şi a comunei.

Sunt amintite aici realizările pe plan edilitar-gospodăresc – aducţiunea de apă potabilă, gazul metan, biserici, şcoli noi, un ştrand, unic în această parte de ţară, cu apă minerală dintr-un izvor descoperit şi analizat de celebrul savant Petru Poni etc. dar, mai ales, eforturile în direcţia valorificării celei mai preţioase moşteniri, Civilizaţia Cucuteni. Astfel, cu ajutorul autorităţilor de atunci, dar şi a savanţilor Mircea Petrescu-Dâmboviţa şi Marin Dinu, a apărut în 1982 impozanta clădire a muzeului care adăposteşte exponate ce coboară istoria acestui loc cu peste cinci mii de ani în urmă. Glumind că nu a putut ajunge în Guiness Book cu numai 36 de ani de primariat, domnul primar Mihai Tun vizează clipa când numele Cucuteni va fi cunoscut în întreaga Europă „Îmi pare rău, mi-a spus domnia sa, că anii trec, zboară şi poate eu nu voi mai ajunge să trăiesc timpul când istoria multimilenară a acestui pământ, a strămoşilor noştri până la urmă, va fi cunoscută şi apreciată, dar am credinţa că aşa va fi.“

* Tun, Mihai – Amintirile unui primar de cursă lungă, Iaşi, Editura Printco, 2010

Stelian Ciocoiu
REVISTA LUMEA SATULUI NR. 23, 1-15 DECEMBRIE 2010

Vizualizari: 711֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI