Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

DESPRE ASIGURĂRILE AUTO

De la 1 iulie 2009, accidentele rutiere survenite pe teritoriul României, în urma cărora au rezultat numai pagube materiale şi în care au fost implicate două vehicule, vor putea fi soluţionate fără ca documentele de constatare să fie întocmite de către Poliţie, cu condiţia ca formularul de constatare amiabilă să fie completat şi semnat de către ambii şoferi implicaţi în accident.

Constatarea amiabilă

Constatarea amiabilă este o procedură complet nouă care se aplică pe baza poliţelor de răspundere civilă auto (RCA) şi care funcţionează cu succes în alte ţări din Europa. Astfel, şoferii vor avea la dispoziţie un formular tipizat (formularul de constatare amiabilă), pe care îl pot completa şi îl pot depune apoi la companiile de asigurare, pentru a-şi obţine documentul de intrare în reparaţie.

Constatul amiabil conduce, din perspectiva conducătorilor auto, la simplificarea procedurii, de cele mai multe ori birocratice, care trebuie urmată după un accident rutier. De asemenea, constatul amiabil conduce la scurtarea proceselor de recuperare a prejudiciilor în caz de accidente de circulaţie din care au rezultat numai pagube materiale şi reprezintă o alternativă în soluţionarea lor, protocolarea acestora de către organele de poliţie rămânând în vigoare în condiţiile legii.

Odată completat corect, formularul trebuie depus la companiile de asigurări, care, în baza acestuia, vor elibera documentele necesare intrării în reparaţie a autovehiculelor. Depunerea formularului de către oricare dintre cele două părţi implicate reprezintă avizare de daună şi obligă asiguratorul să efectueze constatarea pagubelor şi, apoi, să stabilească vinovăţia.

Dacă este un accident în care au fost implicate doar două vehicule şi din care au rezultat doar pagube materiale şi formularele de constatare amiabilă sunt completate corect şi semnate de către ambii şoferi implicaţi în accident, atunci îndrumarea de către asigurator a şoferilor pentru protocolarea accidentului de Poliţie este interzisă.

Care sunt paşii utilizării constatului amiabil?

În primul rând trebuie să menţionăm că formularul de constatare amiabilă nu poate fi utilizat în orice circumstanţe. Astfel, procedura se aplică NUMAI când sunt îndeplinite concomitent următoarele condiţii:

- s-a produs un accident rutier doar cu pagube materiale (fără vătămări corporale);
- în care sunt implicate maximum două vehicule, care deţin RCA valabil la data producerii accidentului;
- accidentul are loc pe teritoriul României;
- numai când nu a fost comisă o infracţiune prevăzută de Codul Rutier (conducere sub influenţa alcoolului, fără inspecţie tehnică periodică la zi, cu un autovehicul neînmatriculat sau cu numere false etc.).

Dacă acestea sunt îndeplinite, paşii ce trebuie parcurşi de un asigurat care a fost implicat într-un accident rutier care se pretează procedurii sunt:

Pasul I: Acceptul de a utiliza formularul
Cei doi conducători auto trebuie să accepte soluţionarea prin procedura de constatare amiabilă. Dacă una din părţi nu este de acord cu semnarea acestui document, atunci constatarea accidentului va putea fi făcută numai de unitatea de poliţie competentă, pe raza căreia s-a produs accidentul.

A. Luaţi datele tuturor martorilor la accident şi scrieţi-le pe formular. Folosiţi un pix şi scrieţi cu majuscule, lizibil şi apăsat! Martorii nu trebuie să fie nici transportaţi, nici soţi sau persoane ce gospodăresc împreună, nici afini sau rude de orice grad, nici prepuşi ai aceleiaşi persoane fizice sau juridice la care sunt angajaţi şi conducătorii auto, utilizatorii sau proprietarii vehiculelor implicate. Conducătorii celor două vehicule implicate în accident completează împreună un singur formular CA.

B. Fiecare conducător completează corect şi complet una dintre secţiunile formularului de CA (fie cea din dreapta, fie cea din stânga - intitulate Vehicul A şi Vehicul B. Fiecare este destinată unuia dintre cei doi conducători, cu datele de identificare personale ale deţinătorului poliţei de asigurare, ale conducătorului vehiculului, ale vehiculului şi cele din poliţa de asigurare de răspundere civilă auto).

C. Realizaţi schiţa accidentului! Formularul include şi un spaţiu comun pentru realizarea schiţei accidentului. Desenaţi o singură schiţă de comun acord cu celălalt şofer implicat. Formularul de constatare amiabilă are două pagini autocopiative. Fiecare conducător auto îşi păstrează câte o pagină. Menţionăm că atât copia, cât şi originalul au aceeaşi valoare juridică.

Nu modificaţi însemnările din formular după completarea şi semnarea acestuia când vă întoarceţi acasă. De asemenea, în momentul completării, rugaţi-l pe celălalt şofer implicat în accident să vă arate documentele de identificare (carte de identitate, talonul maşinii, permisul de conducere şi poliţa RCA). Puteţi evita astfel cazuri în care datele de identificare sunt scrise greşit sau chiar sunt furnizate intenţionat alte date (datele altei maşini, din altă poliţă RCA, din alt permis de conducere etc.).

Pasul II: Depunerea formularului  la companiile de asigurare

- Dacă doriţi să cereţi plata unor despăgubiri ca urmare a accidentului produs, depuneţi imediat formularul la compania de asigurări menţionată de celălalt conducător pe formular, adică către societatea care asigură RCA celuilalt vehicul implicat.

- Dacă NU doriţi să cereţi plata unor despăgubiri ca urmare a accidentului produs, depuneţi imediat formularul CA la compania de asigurări la care aveţi încheiată poliţa RCA.

În oricare dintre cazuri trebuie să vă prezentaţi personal la asigurator unde veţi depune formularul CA şi veţi completa o declaraţie tipizată. După aceasta, asiguratorul vă va elibera documentul de introducere în reparaţie, va stabili vinovăţia şi va acorda despăgubirea (după caz).

În concluzie:

Fiecare dintre părţi să depună formularul de constatare amiabilă:

- la asiguratorul propriu RCA;
- la asiguratorul RCA al celuilalt autovehicul, în situaţia în care se invocă pretenţii de despăgubire.

În momentul depunerii formularului de constat amiabil la unul dintre asiguratori, acesta din urmă va elibera documentul de intrare în reparaţie a autovehiculului, iar după stabilirea vinovăţiei va acorda despăgubirea, după caz.

În cazul în care depuneţi formularul CA şi obţineţi şi documentul de intrare de reparaţie de la alt asigurator decât propriul asigurator RCA, este bine să avizaţi în scris şi propriul asigurator RCA şi să-i transmiteţi o copie lizibilă a formularului de CA, alături de declaraţia referitoare la modul de producere a accidentului şi copii ale altor documente relevante, cum ar fi: declaraţii, poze, autorizaţia de reparaţie, documente referitoare la identitatea martorilor sau a şoferului celuilalt vehicul, la asigurarea RCA a celuilalt vehicul etc. Deşi legislaţia nu specifică în mod expres, termenul maxim în care trebuie să transmiteţi formularul CA către companiile de asigurare este de 24 ore. Solicitaţi câte o copie conformă cu originalul a exemplarului CA depus la asigurător şi păstraţi copii după acesta, dar şi după toate celelalte documente, adrese, declaraţii etc. Nu se ştie când vă vor fi de folos!

Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.constatulamiabil.ro, primul web-site din România dedicat informării publicului cu privire la aspecte practice derivate din implementarea constatului amiabil.

Mihai CRĂCEA, editor, Publicaţiile XPRIMM
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.13, 1-15 IULIE 2009

Vizualizari: 907֩ Comentarii

 
֠ 1.     da -- (20-April-2010 )
de unde pot face rost de dovada de intrare in reparatie a masinii ? nu am fost la asigurator in 24 de ore pt ca politistul mi-a zis ca ma pot duce oricand. va multumesc.

Răspunsurile la întrebarile dumneavoastră le puteţi găsi în revista tiparită. Abonaţi-vă acum la Lumea Satului şi veţi avea gratuit suplimentul Agro-Business. Detalii aici

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI