Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Derularea subvenţiilor – trim. I 2009

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a alocat suma de 217.937.855 lei, în trimestrul I al anului 2009, pentru sprijinirea producătorilor agricoli din sectorul vegetal şi animalier, în baza programelor de susţinere financiară cuprinse în bugetul pe acest an, astfel:

Totalul fondurilor alocate în trimestrul I al anului 2009, 217.937.855 lei, din care:

Sectorul vegetal:

Totalul fondurilor alocate în trimestrul I 2009, 110.401.045 lei, din care:

• 39.439.055 lei, reprezentând fonduri publice acordate producătorilor agricoli, conform Legii creditului agricol, ceea ce înseamnă bonificaţia acordată la volumul creditelor angajate şi rambursate băncilor finanţatoare.
• 21.790.028 lei, reprezentând în special sprijinul financiar acordat producătorilor agricoli din horticultură în anul 2008.
• 3.837.100 lei, reprezentând ajutorul financiar pentru seminţele sau materialul săditor folosite pentru însămânţare sau plantare în campaniile din toamna anului 2008 şi primăvara anului 2009, pentru viţe altoite sau pe rădăcini proprii certificate (cuantumul ajutorului este de 200 lei/100 buc.).
• 3.536.161 lei, reprezentând fonduri alocate până la data de 12 martie 2009 pentru sprijinul financiar, în cuantum de 300 lei/t, acordat producătorilor agricoli pentru producţia de soia realizată în anul 2008.
• 1.569.990 lei, reprezentând fonduri alocate până la data de 12 martie 2009 pentru sprijinul financiar acordat producătorilor agricoli pentru producţia de sfeclă de zahăr şi orez realizată în anul 2008.
• 40.228.711 lei, reprezentând fonduri ce se vor aloca până la data 31 martie 2009 pentru ajutorul de minimis pentru sectorul legume-fructe şi agricultură ecologică.

Sectorul zootehnic:

Totalul fondurilor alocate în trimestrul I 2009, 40.443.036 lei, din care:

• 931.249 lei, reprezentând despăgubiri acordate pentru animalele sacrificate în vederea prevenirii şi combaterii epizootiilor.
• 3.951.290 lei, reprezentând fonduri alocate până la data de 12 martie 2009 pentru sprijinul direct acordat pentru activitatea de neutralizare a deşeurilor de origine animală.
• 35.560.497 lei, reprezentând fonduri ce se vor aloca până la data 31 martie 2009 pentru sprijinul financiar acordat producătorilor agricoli din sectorul zootehnic în anul 2009.
Programul SAPARD:
Totalul fondurilor alocate în trimestrul I 2009, 51.031.597 lei, din care:
• 34.361.747 lei, reprezentând cofinanţare nerambursabilă de la bugetul de stat pentru proiecte de investiţii din cadrul Programului SAPARD (SAPARD românesc).
•10.220.243 lei, reprezentând fonduri ce se vor aloca până la data 31 martie 2009 pentru cofinanţare nerambursabilă de la bugetul de stat pentru proiecte de investiţii din cadrul Programului SAPARD (SAPARD comunitar), aferent solicitărilor de fonduri depuse de APDRP în perioada 1 februarie – 6 martie 2009.
• 6.449.607 lei, reprezentând finanţarea nerambursabilă de la bugetul de stat a TVA aferent programelor SAPARD.

Sectorul îmbunătăţiri funciare:

Total fonduri ce se vor aloca în trimestrul I, 2009, 15.962.177 lei, din care:
• 15.962.177 lei, reprezentând cheltuieli aferente întreţinerii infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, cheltuieli administrative materiale şi de personal ale ANIF.

Notă: plăţile pe trimestrul I 2009 aferente formelor de sprijin acordate producătorilor agricoli s-au făcut în raport cu termenele de depunere stabilite în actele normative.

REVISTA LUMEA SATULUI, NR.7, 1-15 APRILIE 2009

Vizualizari: 829֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI