Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Curier juridic (7)

Ordinul nr. 40, din 11 februarie 2009, pentru stabilirea unor reguli detaliate de implementare a măsurilor din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 şi Programului operaţional pentru pescuit în ceea ce priveşte aplicarea regulii cumulului ajutoarelor.
(MO al României, Partea I, nr. 102, din 19 februarie 2009).

Temeiul legal al acestui ordin cu caracter normativ îl constituie Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007-2013, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 3831/2008, Legea nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură (…), OUG nr. 72/2008 privind autorizarea MADR pentru încheierea de angajamente legale interne în anul 2008 (…), Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD (…) şi HG nr. 224/2008 – art. 23 – privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) prin PNDR 2007-2013. (…)

Prin acest ordin a fost aprobată Metodologia de calcul al deducerii sprijinului acordat beneficiarilor Măsurilor 121 „Modernizarea exploa­taţiilor agricole“ şi 123 „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere“ din cadrul PNDR 2007-2013 şi al Măsurilor 2.1. „Investiţii productive în acvacultură“ şi 2.6. „Investiţii în pro­ce­sare şi marketing“ din cadrul Programului operaţional pentru pescuit (POP) care accesează – pentru aceleaşi cheltuieli eligibile – credite cu dobândă subvenţionată în baza Legii nr. 231/2005 privind stimularea investi­ţiilor în agricultură, industrie alimen­tară, silvicultură, piscicultură, precum şi în activităţi nonagricole, conform anexei nr. 1 la acest ordin. (Art. 1).

Potrivit ordinului, Metodologia de deducere a sprijinului acordat în baza Legii nr. 231/2005 (...) se aplică la valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului stabilită în contractul de finanţare, iar valoarea echivalentului subvenţiei se determină pentru toată perioada de creditare la momentul semnării contractului de finanţare; Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) este cea care calculează valoarea deducerii sprijinului acordat prin PNDR şi POP pe baza informaţiilor comunicate de instituţiile financiare selectate pentru derularea fondurilor alocate în baza Legii nr. 231/2005 (…), conform prevederilor protocolului încheiat în acest scop între APDRP şi acestea. (Art. 3,4 din ordin).

Atenţie! APDRP – în baza informaţiilor şi datelor furnizate de instituţiile financiare – are obligaţia să opereze deducerea corespunzătoare a sprijinului nerambursabil prin încheierea unui act adiţional la contractul de finanţare. (Art. 5).

Să mai reţinem că, potrivit art. 6 din ordin, primele de garantare minime pentru garanţiile acordate de fondurile de garantare în baza Legii nr. 218/2005 (…) sunt prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă – alături de anexa nr. 1 – din ordinul mai sus menţionat.

O altă reglementare importantă şi demnă de reţinut este aceea prevăzută la Art. 7 din ordin, potrivit căreia, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a ordinului, APDRP şi instituţiile financiare care derulează fondurile alocate în baza Legii nr. 321/2005 vor încheia protocoale de colaborare pentru stabilirea normelor detaliate de aplicare a metodologiei prevăzute la art. 1.

Jurist, Costel-Alexandru GHEORGHE
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.7, 1-15 APRILIE 2009

Vizualizari: 771֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI