Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Curier juridic (3)

Legea nr. 263, din 7 noiembrie 2008, privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor. (MO al României, Partea I, nr. 775, din 19 noiembrie 2008)

Aş fi lipsit de respect dacă aş trece direct la prezentarea reglementărilor cu caracter general din această lege şi nu aş aminti aici că această categorie socială a agricultorilor a fost şi este cea mai vitregită dintre cetăţenii României şi aflată mereu pe ultimul loc pe agenda de lucru a politicienilor interesaţi, din patru în patru ani, mai mult de propria lor soartă.

În sfârşit, toamna trecută, parlamentarii noştri, Guvernul au catadicsit să „mişte lucrurile din loc“ şi să scoată o lege, cât de cât europeană, care să le fie lor, agricultorilor, „o lege de căpătâi“.

Această lege este structurată pe zece capitole (dispoziţii generale, Bugetul asigurărilor sociale, contribuţia pentru pensia de agricultor, pensia de limită de vârstă, de invaliditate şi de urmaş, stabilirea şi calculul pensiilor, plata acestora, alte drepturi de asigurări sociale, răspunderea juridică şi dispoziţii finale) şi 103 articole.

O noutate legislativă o constituie înfiinţarea Departamentului de Pensii pentru Agricultori, care administrează, gestionează, coordonează şi controlează activitatea privind asigurările sociale, pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor. El va funcţiona în cadrul Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale (CNPAS) (Art. 3). În consecinţă, începând cu data de 1 iulie 2009, CNPAS va lua măsurile necesare în vederea înfiinţării şi funcţionării acestui departament (Art. 74).

În acest sistem de pensii sunt asigurate persoanele fizice, denumite în continuare asiguraţi, care pot fi cetăţeni români, cetăţeni ai altor state sau apatrizi, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României, în mediul rural. Asiguraţii au obligaţia să plătească contribuţii la sistemul de pensii pentru agricultori şi au dreptul să beneficieze de prestaţii de asigurări sociale, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi (Art. 4, alin. (1) - (3)).

Agricultorii noştri trebuie să ştie că, potrivit prevederilor art. 5, sunt asigurate obligatoriu – prin efectul legii – persoanele fizice menţionate la art. 4, cu vârstele cuprinse între 16 şi 63 de ani, care locuiesc temporar sau definitiv în mediul rural, precum şi membrii de familie ai acestora şi care: • deţin, sub orice titlu, terenuri agricole în exploatare (…); • desfăşoară activităţi agricole în gospodăria proprie, precum şi activităţi private nesalarizate (…); • sunt membre ale societăţilor agricole sau ale altor forme de asociere în agricultură. Recomandăm celor interesaţi să o procure şi să o studieze, pentru că le va fi benefică.

Jurist, Costel-Alexandru GHEORGHE
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.3, 1-15 FEBRUARIE 2009

Vizualizari: 665֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI