Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Curier juridic (2)

Legea nr. 261, din 4 noiembrie 2008, privind modificarea şi completarea art. 29 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi a celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997. (MO al României, Partea I, nr. 757, din 10 noiembrie 2008)

Printre multiplele modificări şi completări aduse mult disputatelor legi ale fondului funciar – în general – se regăsesc şi cele aduse art. 29 din Legea nr. 1/2000, prin Legea nr. 261 din 4 noiembrie 2008. Ele dovedesc – încă o dată în plus – că nicio lege nu este perfectă, ci doar perfectibilă.

Modificările şi completările aduse prin legea de faţă vizează terenurile forestiere care au aparţinut structurilor de cult şi Academiei Române, dar care nu au fost cuprinse în reglementările anterioare, în sensul reconstituirii dreptului de proprietate asupra acestora.

De pildă, potrivit prevederilor art. 29 din Legea nr. 1/2000 – modificat (alin. 31 şi 32), structurile de cult care au avut în folosinţă sau înzestrare terenuri forestiere, potrivit Legii nr. 61/1937 pentru înzestrarea unor mănăstiri ortodoxe din ţară cu întinderi de păduri şi alte terenuri, publicată în MO nr. 66 din 20 martie 1937, aşa cum a fost modificată prin Decretul-lege nr. 47/1938, dobândesc în proprietate suprafeţele respective.

De la această prevedere sunt exceptate terenurile forestiere din categoria celor de mai sus, care au făcut obiectul constituirii sau reconstituirii dreptului de proprietate în favoarea structurii de cult respective sau a altora de acelaşi cult în judeţul respectiv. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere care au aparţinut Academiei Române se face prin comasarea terenurilor de către RNP-Romsilva, la solicitarea Academiei Române, dacă nu se afectează vechile amplasamente ale foştilor proprietari, şi cu respectarea Legii nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române, cu modificările şi completările ulterioare.

Atenţie! În cazul în care suprafeţele de teren avute în înzestrare sau în folosinţă au fost atribuite legal altor persoane fizice sau juridice – în proprietate –, structurilor de cult în discuţie le vor fi oferite suprafeţe de teren forestier pe alte amplasamente, cu posibilitatea comasării – la cerere, a acestor suprafeţe, dar numai după finalizarea procesului de reconstituire a dreptului de proprietate (alin. 33, nou introdus după alin. 32).

În consecinţă, unităţile de cult mai sus menţionate vor putea depune cereri de atribuire în proprietate, însoţite de actele doveditoare, la comisiile judeţene de aplicare a legilor fondului funciar, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a acestei legi, adică, zicem noi, până la data de 12 mai 2009 (Art. II din lege).

Jurist, Costel-Alexandru GHEORGHE
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.2, 16-31 IANUARIE 2009

Vizualizari: 634֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI