Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva
     

Imprimati articolul

Curier juridic (20 din 2010)

Hotărârea Guvernului nr. 759, din 21 iulie 2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică
(MO al României, Partea I, nr. 552, din 5 august 2010)

După cum era de aşteptat, prezenta Hotărâre de Guvern stabileşte cadrul juridic de acordare de plăţi anuale suplimentare exploataţiilor înregistrate în sistemul de agricultură ecologică din producţia vegetală şi animalieră, în conformitate cu prevederile art. 68 alin. (1) lit. (a) – îmbunătăţirea calităţii produselor agricole din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor Norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori (…) (Art. 1).

Potrivit prevederilor Art. 3 din hotărâre, beneficiarii ajutorului specific sunt producătorii agricoli, persoane juridice şi/sau persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale constituite conform OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale înregistrate în fiecare an în sistemul de agricultură ecologică şi care se află sub contract cu un organism de inspecţie şi certificare aprobat în România, denumiţi în continuare beneficiari.

Beneficiarii din producţia vegetală trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să aibă în folosinţă suprafeţe agricole de cel puţin 0,30 ha;
b) să fie înregistraţi în fiecare an pentru care solicită ajutorul specific la MADR, ca producători în agricultura ecologică;
c) să încheie un contract cu un organism de inspecţie şi certificare, organism aprobat de MADR;
d) să deţină un certificat de conformitatea/master certificat, certificat de confir­mare a conversiei emis producătorului de organismul de inspecţie şi certificare;
e) să nu aibă datorii restante la bugetul de stat sau la bugetul local.

Aceleaşi condiţii trebuie să le îndeplinească şi beneficiarii din producţia animalieră, precum şi cei din apicultură.

Cei interesaţi trebuie să ştie că valoarea ajutorului specific, în cuan­tum total de 3.098.000 euro, va fi calculată – la un curs euro-leu, ce este stabilit de Banca Central Europeană la ultima cotaţie a lunii septembrie şi care este publicat în Jurnalul Oficial al UE, iar cuantu­mul plăţii anuale suplimentare pe exploataţie se calculează de APIA după finalizarea verificărilor, prin raportarea plafoanelor alocate, prevăzute în anexă la numărul de beneficiari eligibili pentru fiecare dimensiune a exploataţiei din producţia vegetală şi animalieră, în limita plăţii anuale suplimentare maxime/exploataţie (Art. 4, alin. (1)-(3)).

Să mai reţinem că ajutorul specific se acordă anual, începând cu anul 2010 şi reprezintă un sprijin financiar aferent Fondului European de Garantare Agricolă, care se acordă temporar de la bugetul de stat, prin bugetul MADR, iar plăţile se efectuează începând cu data de 1 decembrie a fiecărui an, până la sfârşitul trimestrului I al anului următor (Art. 9 şi 10 din hotărâre).

Jurist Costel Alexandru GHEORGHE
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.20, 16-31 OCTOMBRIE 2010

Vizualizari: 616֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI