Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva
     

Imprimati articolul

Curier juridic (19 din 2010)

Hotărârea Guvernului nr. 755, din 21 iulie 2010, privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate.
(MO al României, Partea I, nr. 543, din 3 august 2010)

Potrivit prevederilor acestui act normativ, producătorii agricoli, persoane juridice şi/sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale ori întreprinderi familiale constituite conform OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate (…), crescători de vaci de lapte, denumiţi în continuare beneficiari, înregistraţi în sistemul de administrare a cotelor de lapte pentru livrări şi/sau vânzări directe şi cu exploataţii localizate în zonele defavorizate din România, identificate în anexa 4A la Planul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, beneficiază de un ajutor specific pe exploataţie pentru a compensa dezavantajele specifice zonei, sub forma unei plăţi suplimentare, calculată şi acordată anual, în funcţie de efectivul de vaci de lapte deţinut (Art. 1).

La alin. 2 al Art. 1 din hotărâre se prevede că vaca de lapte „se defineşte ca fiind femela din categoria bovine care a fătat cel puţin o dată până la termenul-limită de depunere a cererilor“. Termenul-limită la depunere a cererilor este data de 31 august a anului pentru care se face solicitarea ajutorului specific.

Ultimul alineat (5) al aceluiaşi articol prevede că persoanele fizice neautorizate potrivit OUG nr. 44/2008 pot depune cererea, cu obligaţia să se autorizeze şi să depună copie de pe certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului până la data de 25 octombrie 2010.
Important de reţinut este şi textul Art. 2, alin. (1)-(2), potrivit căruia beneficiarii trebuie să deţină un efectiv cuprins între două şi 15 capete de vaci de lapte, inclusiv, pe exploataţie, la termenul-limită de depunere a cererilor; beneficiarii cu un efectiv mai mare de 15 capete de vaci de lapte pe exploataţie beneficiază de ajutorul specific calculat la nivelul a maximum 15 capete de vaci de lapte.

Art. 3 din hotărâre spune că beneficiarul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) sunt înregistraţi în sistemul de administrare a cotelor de lapte al Serviciului de Administrare a Cotelor de Lapte din cadrul APIA cu cotă de lapte pentru livrări şi/sau vânzări directe;

b) efectivul de vaci de lapte din exploataţie pentru care beneficiarul solicită ajutor specific este înscris în Registrul Naţional al Exploataţiilor – RNE la termenul-limită de depunere a cererilor;

c) efectivul de vaci de lapte pentru care se solicită ajutor specific anual trebuie menţinut în exploataţie pe perioada derulării schemei de sprijin.
Să mai reţinem şi faptul că valoarea ajutorului financiar specific se calculează anual, în lei la cursul euro-leu stabilit de Banca Centrală Europeană la ultima cotaţie a lunii septembrie, care este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, pentru un plafon maxim de 22.447.205 euro, iar cuantumul ajutorului specific pe cap de vacă de lapte se calculează de către APIA, după finalizarea verificărilor, prin raportarea plafonului maxim la efectivul de vaci de lapte eligibile, fără a depăşi 100 euro/cap de vacă de lapte (Art. 4, alin. (1) şi (2)).

Cei interesaţi trebuie să ştie că plăţile pentru ajutorul specific anual se efectuează începând cu data de 1 decembrie a fiecărui an, până la sfârşitul primul trimestru al anului următor (Art. 6).

Jurist Costel Alexandru GHEORGHE
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.19, 1-15 OCTOMBRIE 2010

Vizualizari: 671֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI