Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva
     

Imprimati articolul

Curier juridic (17 din 2010)

Ordinul nr. 132, din 2 iunie 2010, pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 247/2008 privind aprobarea Normelor de aplicare a programelor de restructurare/ reconversie a plantaţiilor viticole, derulate cu sprijinul comunitar pentru campaniile 2008/2009 – 2013/2014 (MO al României, Partea I, nr. 371, din 4 iunie 2010)

De la bun început trebuie să ştim că temeiul legal al acestui ordin îl constituie Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole („Regulamentul unic OCP“), Regulamentul (CE) nr. 555/2008 al comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a Normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieţei vitivinicole în ceea ce priveşte programele de sprijin, comerţul cu ţările terţe, potenţialul de producţie şi privind controalele în sectorul vitivinicol, HG nr. 1228/2008 şi Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea APIA:

Potrivit prevederilor art. 2, modificat, acest act normativ creează cadrul normativ necesar aplicării dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole, cu modificările şi completările ulterioare. Celelalte modificări aduse prin ordinul modificărilor se referă la Anexa iniţială la Ordinul 247/2008, în care se stipulează  că toate programele de restructurare/reconversie  se realizează în baza unui proiect tehnic şi a unui deviz de cheltuieli aferent, întocmite în acest sens de către o persoană fizică/juridică autorizată şi vizate de staţiunea de cercetare viticolă zonală.

Trebuie ştiut faptul că devizele din cadrul proiectelor de înfiinţare a plantaţiilor vor cuprinde în totalitate lucrările ce urmează a fi realizate de beneficiari în concordanţă cu devizul-cadru elaborat de Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Valea Călugărească şi aprobat de Institutul de Economie Agrară, deviz-cadru pus la dispoziţie de către direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene.

Atenţie! NU este considerată modificare a planului individual aprobat situaţia în care solicitantul care la data depunerii planului era persoană fizică, a optat ulterior pentru desfăşurarea activităţii în una dintre formele prevăzute de OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale.

În urma modificărilor aduse Ordinului 247/2008, MADR, prin Inspecţia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol, în calitate de organism delegat al APIA pentru efectuarea recepţiilor calitative şi cantitative ale programelor de restructurare/reconversie, verifică pe parcursul anului viticol modul de respectare de către inspectorii vitivinicoli teritoriali a prevederilor legislaţiei în vigoare, îndeplinirea atribuţiilor din Acordul de delegare, precum şi respectarea Ghidului privind procedurile de recepţie calitativă şi cantitativă pentru restructurarea şi reconversia plantaţiilor viticole. (Punctele 3.2, 3.3, 5.5 şi 6.8 din Anexa la ordin).

Jurist Costel Alexandru GHEORGHE
REVISTA LUMEA SATULUI NR. 17, 1-15 SEPTEMBRIE 2010

Vizualizari: 721֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI