Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Curier juridic (15)

HG nr. 606, din 13 mai 2009, pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare şi a Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.
(MO al României, Partea I, nr. 402, din 12 iunie 2009)

Prevederile hotărârii de guvern se aplică persona­lului de conducere şi personalului de execuţie definit ca personal de specialitate potrivit Legii nr. 490/2004 şi Legii nr. 1/2004, care îndeplineşte cumulativ următoarele criterii:

a) are atribuţii specifice domeniului gestionării asistenţei financiare nerambursabile comunitare, prevăzute în fişa postului, reprezentând minimum 75% din totalul obiectivelor şi atribuţiilor de serviciu şi pentru îndeplinirea cărora consacră minimum 75% din timpul total alocat îndeplinirii tuturor atribuţiilor de serviciu prevăzute în fişa postului;

b) este încadrat în următoarele structuri din cadrul şi din subordinea MAPDR:

- Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură;
- Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;
- Direcţia Generală de Dezvoltare Rurală, care îndeplineşte funcţia de autoritate de management pentru PNDR;
- unităţile de plată pentru programele finanţate din fonduri comunitare;
- autoritatea competentă pentru acreditarea agenţiilor de plăţi;
- structurile de specialitate din cadrul MAPDR şi al instituţiilor subordonate care îndeplinesc, prin delegare, funcţii de gestionare şi implementare a asistenţei financiare nerambursabile comunitare (…).

Atenţie! Prevederile acestei hotărâri de guvern nu se aplică persoanelor încadrate în funcţii de demnitar, respectiv ministru, secretar de stat, sau în funcţii asimilate acestora, personalului încadrat la cabinetele demnitarilor, cât şi personalului din corpul consilierilor de afaceri europene. (Art. 3).

Important de reţinut este şi textul art. 4, potrivit căruia salariile de bază ale personalului nou încadrat, prin concurs sau examen, în structurile prevăzute la art. 2 (prezentate mai sus) şi care îndeplineşte criteriile prevăzute de lege se majorează cu 25% faţă de cele prevăzute de lege până la prima evaluare a perfor­manţelor profesionale individuale realizată în condiţiile legii. Şi salariile personalului al cărui raport de serviciu se modifică prin transfer sau detaşare de la alte instituţii care nu gestionează fonduri comunitare se majorează cu 25% faţă de cele prevăzute de lege, până la prima evaluare a performanţelor profesionale (…) prevăzute de lege.

Cei care beneficiază sau vor beneficia de aceste reglementări trebuie să ştie că, după evaluarea performanţelor individuale, realizată conform legii aplicabile pentru funcţiile publice sau contractuale bugetare pe care le ocupă, procentul de majorare salarială poate fi menţinut, crescut, diminuat sau neacordat, până la următoarea evaluare, astfel:

• în cazul calificativului „foarte bine“, majorarea salarială va fi de 75% faţă de salariul de bază;
• în cazul calificativului de „bine“, majorarea salarială va fi de 50%;
• în cazul calificativelor „satisfăcător“ sau „nesatisfăcător“ nu se aplică majorare salarială. (Art. 6)

Jurist, Costel-Alexandru GHEORGHE
REVISTA LUMEA SATULUI NR.15, 1-15 AUGUST 2009

Vizualizari: 619֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI