Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva
     

Imprimati articolul

Curier juridic (14 din 2010)

PROCEDURI specifice de implementare şi control, precum şi formularistica necesară privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură (MO al României, Partea I, nr. 354, din 28 mai 2010)

Conform acestor proceduri, aprobate prin Ordinul nr. 126, din 26 mai 2010, cantităţile maxime de motorină cu acciză redusă ce se pot achiziţiona anual pentru lucrări mecanizate în agricultură, respectiv în sectoarele vegetal, zootehnic şi îmbunătăţiri funciare, pentru care se acordă ajutorul de stat sub formă de ram­bursare, sunt cele prevăzute în Anexa la HG nr. 408/2010 privind aprobarea acordului unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură. Acest ajutor de stat sub formă de rambursare reprezintă diferenţa dintre acciza standard şi acciza redusă în limita prevăzută în Anexa la HG nr. 408/2010. (Art. 1, alin. (1) şi (2))

El se acordă producătorilor agricoli care îndeplinesc următoarele condiţii:

a) să fie înscrişi în evidenţele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cu suprafeţele de teren pe care le exploatează sau în Registrul agricol, Registrul plantaţiilor viticole, alte evidenţe funciare;
b) să fie înregistraţi în Registrul Naţional al Exploataţiilor (RNE) al ANSVSA cu efectivele de animale sau să deţină documentele de înregistrare/autorizare sanitară veterinară pentru păsări/familii de albine/viermi de mătase;
c) suprafeţele de teren pe care le exploatează să fie de minimum un hectar inclusiv, iar suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor  pomicole, pepinierelor viticole, arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha;
d) să exploateze, să deţină, să crească animale, păsări, familii de albine, viermi de mătase în vederea obţinerii producţiei agricole pentru care solicită ajutorul de stat;
e) să utilizeze instalaţii de irigat acţionate cu motoare termice (Art. 3).

Pentru obţinerea ajutorului de stat, aceşti beneficiari completează o cerere-model Anexa nr. 1, pe care o depun la centrele judeţene ale APIA sau ale municipiului Bucureşti, însoţită de:

a) Anexele nr. 4, 5 sau 6, cuprinse în Proceduri;
b) copie de pe certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului;
c) declaraţie pe propria răspundere - model Anexa nr. 7;
d) copie de pe documentele de înregistrare a exploataţiei în RNE, după caz;
e) copie de pe documentul de înregistrare/autorizare sanitară veterinară, după caz;
f) dovada că este membru în organizaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii (...);
g) copie de pe contractul de irigaţii/furnizare a apei (Art. 4).

Atenţie! După obţinerea acordului prealabil de finanţare prin rambursare pentru motorina cu acciză redusă, beneficiarii întocmesc şi depun cereri pentru determinarea trimestrială a cantităţii de motorină, însoţite de o serie întreagă de documente, multe dintre ele regăsindu-se anexate şi la primele cereri depuse la APIA (Art. 5 din Proceduri). Spaţiul rezervat acestei rubrici nu ne poate permite să enumerăm sumedenia de acte pe care beneficiarii trebuie să le procure sau să se lase păgubaşi.

Jurist Costel-Alexandru GHEORGHE
REVISTA LUMEA SATULUI NR. 14, 16-31 IULIE 2010

Vizualizari: 617֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI