Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Curier juridic (13)

Ordinul nr. 287, din 6 mai 2009, privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2009 – 14 mai 2010
(MO al României, Partea I, nr. 318, din 13 mai 2009)

O primă măsură aprobată prin acest ordin cu caracter normativ se referă la recoltarea la nivelul întregii ţări a unui număr de 3.120 de exemplare de purcei de mistreţ (cu vârsta până la un an), suplimentar cotelor de recoltă prevăzute în Anexa 2, în scopul prelevării de probe biologice în vederea stabilirii situaţiei epidemiologice a pestei porcine clasice (Art. 2 din Ordin).

De asemenea, potrivit prevederilor art. 3, alin. (1) şi (2), cotele de recoltă aprobate se realizează pentru fiecare specie şi pentru fiecare fond cinegetic, cu respectarea reglementărilor în vigoare referitoare la autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii, urmărindu-se conservarea biodiversităţii faunei cinegetice şi păstrarea echilibrului ecologic. Ca urmare, numărul maxim de exemplare din speciile ciocârlie (Alanda arvensis) şi prepeliţă (Coturnix coturnix) ce se pot recolta într-o zi de către fiecare vânător înscris în autorizaţia de vânătoare este de 100, respectiv 50.

Odată aprobate, cotele de recoltă pentru fiecare specie şi pentru fiecare fond cinegetic devin obligatoriu de realizat şi de către gestionarii cărora le-a fost atribuit dreptul de a gestiona fauna cinegetică din fondurile cinegetice în cauză, în cursul sezonului de vânătoare 2009-2010. (Art. 4).

Atenţie! Pentru instituţiile de învăţământ care au discipline de studiu vânatul şi vânătoarea şi pentru instituţiile publice care au ca obiect de activitate cercetarea ştiinţifică în domeniul cinegetic, cotele de recoltă aprobate pot fi realizate în proporţie de 50% şi cu vânători, alţii decât elevii şi studenţii, respectiv personalul tehnic de vânătoare angajat al acestor instituţii, în vederea obţinerii de venituri necesare unei bune gestionări, cu respectarea legislaţiei în vigoare. (Art. 5)

Să mai reţinem şi faptul că, în situaţii temeinic justificate, impuse de modificarea condiţiilor ecologice din cuprinsul fiecărui fond cinegetic şi a mişcărilor naturale de efective, în cursul sezonului de vânătoare 2009-2010, la solicitarea gestionarilor fondurilor cinegetice, inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare analizează şi aprobă (…) reaşezarea, între fonduri cinegetice, a cotelor de recoltă aprobate prin acest ordin. La rândul lor, aceleaşi inspectorate vor înainta organismului de specialitate din cadrul MAPDR, lunar, situaţia actualizată a aprobărilor de reaşezare a cotelor de recoltă emise în baza prevederilor prezentate mai sus. (Art. 7, alin. (1) şi (2)).

O reglementare demnă de reţinut o constituie şi prevederea de la art. 9, potrivit căreia exemplarele de mistreţ care produc pagube culturilor agricole sau silvice se recoltează în afara perioadei legale de vânare, prin metoda „la pândă“, cu personalul tehnic de specialitate al gestionarului fondului cinegetic pe suprafaţa căruia se produc pagubele, în baza aprobării inspectoratului teritorial de regim silvic şi de vânătoare în raza căruia se află fondul cinegetic, la solicitarea scrisă a gestionarului. Alin. (2) al aceluiaşi articol prevede că aprobarea se acordă după verificarea veridicităţii solicitării pe teren, iar exemplarele recoltate se scad din cota de recoltă.

Jurist, Costel-Alexandru GHEORGHE
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.13, 1-15 IULIE 2009

Vizualizari: 677֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI