Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva
     

Imprimati articolul

Curier juridic (13 din 2010)

Norme metodologice de agreare a experţilor evaluatori, membri titulari ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România, care desfăşoară activităţi de evaluare a terenurilor forestiere şi agricole supuse exproprierii, aprobate prin Ordinul nr. 83 din 6 aprilie 2010. (MO al României, Partea I, nr. 351, din 27 mai 2010)

De la bun început trebuie să precizăm că aceste norme au drept scop stabilirea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Mediului şi Pădurilor a condiţiilor şi a procedurii de agreare a experţilor evaluatori, agreare ce conferă dreptul de a presta servicii în domeniul evaluării terenurilor forestiere şi agricole, utilizând recomandările Standardelor Internaţionale de Evaluare, denumite în continuare SIE, adoptate de Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România – ANEVAR, aflate în vigoare la data evaluării, în vederea îndeplinirii prevederilor art. 4, alin (8) din Legea nr. 198/2004 (Art. 2, alin. (1) şi (2)).

Cei interesaţi trebuie să ştie că procedura de agreare a experţilor evaluatori se aplică de direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti din subordinea MADR şi de inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare din subordinea MMP. (Art. 3 din Norme).

Potrivit prevederilor art. 4, agrearea experţilor evaluatori se concretizează prin emiterea unui certificat de agreare cu valabilitate nelimitată, cu obligaţia pentru titular să îndeplinească prevederile art. 12 alin. (1), conform cărora titularul trebuie ca, până cel târziu în data de 31 a lunii ianuarie a fiecărui an, să depună la DADR în raza căreia domiciliază copia legitimaţiei anuale de membru titular.
Să reţinem şi faptul că aceste certificate de agreare se emit de către conducătorii DADR şi organele veterinare şi se înscriu în registrul de evidenţă înfiinţat în acest sens. Să mai reţinem că titularii certificatelor de agreare au dreptul de a fi înscrişi în Lista experţilor evaluatori agreaţi de MADR şi MMP, de a fi informaţi asupra oricăror modificări ale condiţiilor sau procedurii de agreare, dar şi obligaţia de a desfăşura activităţile pentru care au fost agreaţi şi de a depune documentele prevăzute de aceste norme metodologice, cu respectarea termenelor legale (Art. 5).

Pentru obţinerea agreării experţilor evaluatori, persoanele interesate trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să fie membri titulari ai ANEVAR cu activitate specifică;
b) să aibă experienţă de minimum doi ani în practica evaluării terenurilor forestiere şi agricole (Art. 6).

Dosarele de prezentare trebuie să cuprindă: cererea de agreare, curriculum vitae al expertului evaluator, documentul care atestă calitatea de membru titular al ANEVAR, expert evaluator de proprietăţi imobiliare – EPI.

Jurist Costel-Alexandru GHEORGHE
REVISTA LUMEA SATULUI NR. 13, 1-15 IULIE 2010

Vizualizari: 670֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI