Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Curier juridic (12)

Ordonanţa Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată pentru Legea nr. 98, din 8 aprilie 2009.
(MO al României, Partea I, nr. 253, din 16 aprilie 2009)

Modificările şi completările aduse acestei ordonanţe a Guvernului prin aprobarea de către Parlament a legii de aprobare sunt de natură să ducă la asigurarea unei evidenţe unitare a categoriilor de folosinţă a terenurilor, a mijloacelor de producţie agricolă şi a efectivelor de animale care contribuie la dezvoltarea agriculturii şi la buna utilizare a resurselor locale.

Prin legea de aprobare s-a urmărit şi s-a reuşit în bună măsură ca modificările şi completările aduse să vizeze explicitarea unor termeni din cuprinsul ordonanţei şi să întărească responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale, abilitate să asigure evidenţa unitară şi ţinerea la zi a acestei evidenţe ce constituie registrul agricol.

Trebuie să reţinem că în registrul agricol se mai înscriu şi gospodăriile populaţiei, cu tot terenul în proprietate şi cel pe care îl folosesc în arendă, în parte, în asociere sau sub alte forme, după caz, clădirile cu destinaţia de locuinţă şi construcţiile-anexă, animalele pe care le deţin pe raza unei localităţi, indiferent de domiciliul proprietarului.

La comune se înscriu toate gospodăriile populaţiei, chiar dacă nu deţin terenuri agricole şi silvice, animale sau clădiri cu destinaţia de locuinţă şi construcţii-anexe (Art. 5, alin. (2) şi (3)).

Important de reţinut este şi textul alin. (5) al aceluiaşi articol, potrivit căruia, persoanele care nu au domiciliul în localitate şi cele cu domiciliul în altă ţară, dar care au pe raza localităţii terenuri, animale, clădiri cu destinaţia de locuinţă, construcţii-anexe vor fi înscrise în registrul agricol după gospodăriile celor care au domiciliul în localitate (…).

Să mai reţinem şi dispoziţiile art. 7 (1), potrivit cărora prefecţii şi împuterniciţii acestora sunt responsabili de respectarea prevederilor legale privind întocmirea şi ţinerea la zi a evidenţei registrului agricol, iar primarii şi secretarii comunelor, oraşelor, municipiului şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, sunt responsabili cu privire la înscrierea corectă a datelor ce fac obiectul registrului agricol.

Jurist, Costel-Alexandru GHEORGHE
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.12, 16-30 IUNIE 2009

Vizualizari: 591֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI