Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Cum obţinem produse ecologice?

Agricultura ecologică este un procedeu, cum s-ar spune, la modă de a cultiva plante, de a îngrăşa animale şi de a produce alimente, cu totul deosebit. De asemenea, contribuie la creşterea activităţilor economice cu o importantă valoare adăugată şi cu o mare intensitate a ocupării populaţiei din mediul rural.

Agricultura ecologică nu utilizează fertilizanţi şi pesti­cide de sinteză, stimulatori şi regulatori de creştere, hormoni, antibiotice şi sisteme intensive de creştere a animalelor. Organismele modificate genetic şi derivatele lor sunt interzise în agricultura ecologică. Practicarea agriculturii ecologice presupune utilizarea acelor procedee şi tehnologii care se apropie foarte mult de legile naturii, reglementate prin reguli şi principii de producţie stricte, cuprinse în legislaţia naţională elaborată în acest domeniu.

Respectarea regulilor şi a principiilor agriculturii ecologice, reglementate prin legislaţia naţională, respectiv controlul întregului lanţ de obţinere a unui produs ecologic de la pământ şi până la produsul final se realizează de organisme de inspecţie şi certificare înfiinţate în acest scop, care eliberează certificatul de produs ecologic.

De remarcat că trecerea de la agricultura convenţională la cea ecologică nu se face brusc, ci prin parcurgerea unei perioade de trecere, numită „perioadă de conversie“, necesară pentru adaptarea managemen­tului fermei la regulile de producţie ecologică.

Durata perioadei de conversie în producţia vegetală, animalieră şi apicultură este de:

– 2 ani pentru culturile de câmp anuale;
– 3 ani pentru culturile perene şi plantaţii;
– 2 ani pentru pajişti şi culturi furajere;
– 12 luni pentru vite pentru carne;
– 6 luni pentru rumegătoare mici şi porci;
– 6 luni pentru animale de lapte;
– 10 săptămâni pentru păsări pentru producţia de carne, cumpărate la vârsta de 3 zile;
– 6 săptămâni pentru păsări pentru producţia de ouă;
– 1 an pentru albine, dacă familia a fost cumpărată din stupine convenţionale.

Etichetarea

În scopul informării corecte a consumatorului, produsele ecologice trebuie să fie etichetate în conformitate cu regulile specifice privind etichetarea, respectiv cu Ordinele comune nr. 417/13.09.2002 şi nr. 110/07.10.2002 ale ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi ale preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor pentru aprobarea regulilor specifice privind etichetarea produselor agroalimentare ecologice.

În conformitate cu aceste acte legislative, eticheta produselor ecologice trebuie să conţină, în plus faţă de menţiunile obligatorii de pe eticheta alimentelor, menţiuni specifice modului de producţie ecologic. Aceste menţiuni sunt: referirea la modul ecologic de producţie, ca de pildă „produs obţinut din agricultură ecologică“, precum şi numele şi codul organismului de inspecţie şi certificare care a efectuat controlul unităţii şi a eliberat certificatul de produs ecologic. De asemenea, eticheta unui produs ecologic va cuprinde în mod obligatoriu sigla „AE“ ce reprezintă pentru consumatori o garanţie că produsul ce poartă această siglă este obţinut prin agricultura ecologică.

Ing. Liviu FERNEA, OJCA Satu Mare
REVISTA LUMEA SATULUI NR.15, 1-15 AUGUST 2009

Vizualizari: 839֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI