Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Cine are interesul să desfiinţeze AGENŢIA DOMENIILOR STATULUI?

S-a discutat şi se discută mult despre utilitatea Agenţiei Domeniilor Statului. Foarte multe opinii sunt pentru desfiinţarea acesteia. Opiniile vin în mare parte din partea celor care au participat la procesul de privatizare a societăţilor comerciale din agricultură şi a celor care văd în patrimoniul funciar al Agenţiei Domeniilor Statului un bun de valoare mare care, sub o formă sau alta, trebuie însuşit (a se vedea presiunile şi acţiunile ilegale de acaparare a patrimoniului funciar public aflat în administrarea unităţilor de cercetare şi de învăţământ).

Sunt alte voci care afirmă că această Agenţie trebuie să rămână să gestioneze nu numai fondul funciar proprietate publică şi privată a statului, dar să primească şi atribuţii noi.

În România, domeniile statului au reprezentat o experienţă acumulată timp de un secol şi jumătate. Reglementări cu privire la situaţia terenurilor domeniilor statului în cele două principate româneşti au fost elaborate încă din anul 1830.

În anul 1909, domeniile statului român, excluzând Domeniul Coroanei, ministerele şi alte autorităţi, aveau o suprafaţă de circa 239.000 ha cultivabile, din care 93% erau exploatate în sistem de arendare.

Până la al Doilea Război Mondial, statul român întregit deţinea 420.000 ha de teren agricol, la care se adaugă 300.000 ha de teren inundabil, transformat ulterior în teren arabil prin lucrări ample de îndiguire.

Avem o experienţă de 150 ani

Este de precizat că şi în alte ţări europene membre şi nemembre ale Uniunii Europene există instituţii cu atribuţii similare cu ale Agenţiei Domeniilor Statului. Asemenea instituţii funcţionează în Spania, Germania, Franţa, Polonia, Ungaria, Finlanda, Croaţia, Slovenia.

Terenurile domeniilor statului din România au fost întotdeauna gestionate de stat, ele fiind organizate în structuri specifice.

O nouă instituţie

Agenţia nu trebuie desfiinţată, ea trebuie reorganizată astfel încât să nu fie o instituţie moartă, imobilă, ci una activă în sistemul agricol românesc şi în cel de dezvoltare rurală. Viitoarei structuri trebuie să-i crească eficacitatea, astfel încât să aducă venituri la buget şi să reprezinte o bază sigură în asigurarea securităţii alimentare a României.

În cadrul reorganizării instituţionale, Agenţia Domeniilor Statului ar trebui unită cu Agenţia de Dezvoltare Rurală şi Pescuit, în această structură trebuind să intre sectoarele de dezvoltare rurală din direcţiile agricole şi dezvoltare rurală. Aceasta ar fi Agenţia Domeniilor Statului a României care în activităţile sale se poate autofinanţa şi poate finanţa.

În viitorul statut al Agenţiei de Dezvoltare Rurală a României trebuie prevăzute şi relaţiile dintre agenţie şi administraţiile locale la nivel de comună, oraş şi municipiu. Acestor entităţi agenţia trebuie să le distribuie o parte din redevenţa încasată din concesionare şi vânzări de terenuri agricole.

Prof. univ. dr. Valeriu TABĂRĂ
Preşedintele Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură şi Industrie Alimentară - Camera Deputaţilor
REVISTA LUMEA SATULUI NR.16, 16-31 AUGUST 2009

Vizualizari: 730֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI