Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva
     

Imprimati articolul

Cercetarea zootehnică în România, fără bani, fără specialişti

Readucem în discuţie probleme din cercetarea zootehnică, propunându-vă de data aceasta o discuţie cu o personalitate ale cărei competenţă şi autoritate nu pot fi contestate. Trecând peste greutăţile pe care le întâmpină actul ştiinţific în creşterea animalelor, domnia sa are mândria de a ne spune că ferma de elită la rasa Bălţată cu Negru Românească este o unitate care are o contribuţie importantă în ameliorarea efectivelor din această zonă a Moldovei.

Singura staţiune de profil din est

– Care a fost motivaţia pentru care staţiunea a fost profilată pe creşterea bovinelor?

– SCDCB Dancu este componenta unei reţele de cercetare coordonată în prezent de ASAS, la nivelul ţării fiind şase unităţi de cercetare-dezvoltare pentru profilul taurine, ţinându-se cont de zonarea acestor rase. Cercetările noastre vizează deopotrivă ameliorarea şi selecţia vacilor de lapte, perfecţionarea tehnologiilor de creştere şi exploatare a taurinelor.

Au fost şi ani de excepţie

– Când a fost atins apogeul cercetării în cadrul staţiunii?

– Se poate considera o perioadă de vârf intervalul anilor 2005–2009, când unitatea a avut un număr important de  proiecte de cercetare, care prin finanţarea asigurată de la bugetul de stat au permis efectuarea unor dotări importante cu echipamente de cercetare, calculatoare şi utilaje agricole, precum şi asigurarea  plăţii salariilor cercetărilor. De asemenea, au fost contractate şi  proiecte cu fonduri europene, unul în cadrul programului SCG, cu Banca Mondială, iar altul în cadrul programului PHARE.

– Dacă ar fi să vorbim despre realizări de excepţie, care ar fi acestea?

– În perioada 1981-1990 activitatea de cercetare s-a desfăşurat în cadrul unor planuri tematice derulate sub coordonarea ICDCB Baloteşti şi conducerea ASAS şi MADR,  staţiunile fiind parteneri în  organizarea de experienţe, testa-rea rezultatelor obţinute, fermele zootehnice fiind cele care implementau cele mai bune rezultate.

Sura de stepă, datorie de suflet

− Cum perpetuăm rasele străvechi?

− SCDCB Dancu s-a implicat în Programul Naţional de Conservare a Raselor de Taurine în pericol de dispariţie, prin creşterea unui nucleu de vaci de rasă Sura de stepă, integrându-se în acţiunea internaţională (FAO) de conservare a biodiversităţii resurselor genetice la animale.  Printre rasele de taurine cu risc de dispariţie în ţara noastră este şi Sura de stepă, deoarece conform standardelor internaţionale la vaci, care reglementează acest aspect, ea se mai găseşte sub 150 de exemplare. În acest context, conservarea nucleului de Sură de Stepă la SCDCB Dancu este oportună în vederea conservării şi utilizării acestui fond genetic foarte valoros pentru perpetuarea patrimoniului genetic naţional.

Subfinanţarea atinge cote de avarie

–  Care sunt cauzele declinului şi până la ce prag a coborât involuţia staţiunii?

– Factorii care au contribuit la declin au strânsă legătură cu subfinanţarea cercetării în ultimii 20 de ani. Efectele negative s-au resimţit în infrastructura cercetării, salariile foarte mici, lucru ce a condus la o fluctuaţie a forţei de muncă şi la scăderea numărului  cercetătorilor. Dacă înainte de 1989, personalul de la cercetare număra 12 cercetători, acum mai sunt doar 4-5 cercetători. 
Pragul la care a coborât este unul critic, întrucât numărul cercetătorilor a scăzut drastic.

– Revenind în actualitate, ce ne puteţi spune despre starea staţiunii?

– În prezent, în cadrul staţiunii se derulează un proiect POS CCE cu finanţare europeană care vizează construirea unui Centru de Excelenţă pentru Cercetarea în Domeniul Taurinelor, cu o infrastructură modernă. El trebuie însă completat cu o biobază modernă pentru desfăşurarea experienţelor la nivelul de competitivitate din UE. Biobaza existentă nu poate oferi condiţiile desfăşurării activităţii de cercetare la parametrii de performanţă solicitaţi de normele europene.

Mai mult pesimism decât optimism

Ţinând cont de faptul că staţiunea este unică în zona Moldovei, trebuie modernizată, mai ales că în viitorul apropiat va fi beneficiara unui Centru modern pentru activitatea de cercetare în domeniul taurinelor, care va trebui să fie la nivel de excelenţă, competitivă cu cea din Uniunea Europeană.

Adevărul este că activitatea  de cercetare în unitate se desfăşoară în condiţii critice din cauza imposibilităţii financiare de a moderniza biobaza zootehnică. Protecţia statului faţă de unităţile de cercetare a scăzut foarte mult, motiv pentru care şi activitatea le-a fost foarte mult îngreunată. Cadrul legislativ nu este foarte favorabil în momentul acesta, lucru care determină nesiguranţă în activitatea de cercetare.

Fondurile europene, ca o soluţie salvatoare

– Ce ar trebui făcut pentru a evita colapsul?

– Revigorarea cercetării ştiinţifice româneşti impune elaborarea unui Plan Naţional de Cercetare, care să răspundă cerinţelor crescătorilor autohtoni, şi dezvoltarea biobazelor de cercetare prin modernizarea acesteia.

Prin accesarea fondurilor europene putem crea biobaze experimentale puternice, moderne care să fie unităţi de referinţă  pentru fermierii autohtoni. Ar trebui să se încheie contracte ferme între sectorul de cercetare şi cel de producţie, iar salarizarea personalului din sectorul de cercetare să fie corespunzătoare.

Statul se implică tot mai puţin în cadrul cercetării agricole, nefiind elaborate planuri sectoriale pentru acest domeniu pe termen lung. Deşi în toate statele UE cercetarea agricolă este finanţată de la bugetul de stat, România rămâne singura ţară membră a Uniunii Europene care nu acordă deloc sprijin bugetar finanţării agricole naţionale, rămând tributară doar resurselor genetice externe şi tehnologiilor importate, consecinţele asupra agriculturii naţionale fiind deja extrem de evidente.

Laura DOBRE ZMARANDA
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.20, 16-31 OCTOMBRIE 2010

Vizualizari: 881֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI