Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva
     

Imprimati articolul

Cercetarea zootehnică, în hăţişul restructurărilor

Între puţinele instituţii de cercetare care au rezistat acţiunilor devastatoare spre care se îndreaptă zootehnia românească se regăseşte şi o instituţie de renume din zona vestică a ţării.

Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Bovinelor Arad are rădăcinile puternic ancorate în istorie. Înfiinţată în 1981, staţiunea a consemnat de-a lungul timpului realizări de excepţie. Vreme de trei decenii, munca specialiştilor de aici s-a reflectat în obţinerea unor animale de o valoare genetică şi productivă de referinţă pentru zona de vest a ţării. Vom încerca să le prezentăm într-un dialog cu doamna director Aurelia Sălăjan, ce are rolul de a-i îndemna la reflecţie pe toţi cei care poartă răspunderea dezvoltării cercetării în ţara noastră.

– Doamnă director, staţiunea pe care o gestionaţi a avut şi are încă un rol important în cercetarea zootehnică din ţara noastră. Înainte de a intra în fondul problemei vă propun să ne întoarcem un pic în trecut.

– Pe parcursul existenţei staţiunii, cercetătorii noştri au reuşit să îmbine domeniul fundamental al activităţii, respectiv ameliorarea taurinelor de rasă Bălţata Românească şi Brună, cu domenii colaterale – bază furajeră şi cultura cerealelor. S-a realizat astfel un profil mixt care reprezintă specificul exploataţiilor agricole din zonă.

Prin activitatea desfăşurată pe parcursul a trei decenii s-a reuşit introducerea în producţie a unor animale de prăsilă cu o valoare genetică superioară. Tematica de cercetare a fost structurată pe mai multe domenii: ameliorare şi reproducţie, tehnologii de întreţinere şi exploatare şi nutriţie. Ne-am implicat şi în perfecţionarea tehnologiei producţiei de lapte şi de carne.

Bălţata Românească, fala Transilvaniei

– Ce rol a ocupat în cercetarea staţiunii şi ce studii se mai fac astăzi pe rasa Bălţata Românească?

– Creşterea taurinelor din rasa Bălţata Românească şi Brună a fost încă de la început o prioritate. Ameliorarea structurii genetice a taurinelor, prin aplicarea planului de ameliorare a efectivului de rasă Bălţata românească şi Brună, este în continuare esenţială. Prin acest plan se urmăreşte obţinerea unui număr cât mai mare de vaci „mame de taur“ cu performanţe productive specifice rasei Bălţata Românească de tip Fleckvieh şi Brună, precum şi difuzarea materialului biologic de înaltă performanţă în zona de influenţă şi nu numai. Programul de ameliorare a rasei continuă prin selecţia femelelor care să asigure păstrarea în matcă a celor mai corespunzătoare exemplare.

Obiectivul este obţinerea unui nucleu specific, adaptat condiţiilor de furajare, exploatare şi cerinţelor economice, ţinând cont de caracteristicile productive ale acestei rase şi de cerinţele pieţei. Asta pentru că se resimte un interes tot mai mare al crescătorilor de animale de a procura animale cu potenţial genetic ridicat, iar noi asigurăm prin exemplare valoroase posibilitatea de a înfiinţa exploataţii eficiente din punct de vedere economic.

Criza lasă urme adânci

– Care este starea actuală a instituţiei?

– Activitatea de cercetare din cadrul staţiunii nu a fost susţinută din fonduri bugetare în ultimii 20 de ani. Tot ce am realizat a fost din surse financiare proprii, în contextul în care suntem instituţie publică cu venituri extrabugetare. În aceste condiţii, staţiunea a reuşit să supravieţuiască şi să asigure activitatea de bază în sectorul de dezvoltare. Nu a avut posibilitatea de a face investiţii şi dotări nici în sectorul de cercetare şi nici în cel de dezvoltare. Singurele dotări care s-au putut realiza au fost cele prin proiecte câştigate în diferite competiţii. În prezent, se află în derulare un proiect susţinut de Banca Mondială, prin care s-a înfiinţat un laborator de genetică moleculară, singurul de acest gen în zona de vest a ţării.

Ca urmare a înfiinţării acestui laborator vom putea efectua, pe de o parte, o îmbunătăţire a structurii genetice a efectivului de vaci din biobază, iar pe de altă parte laboratorul va putea constitui un potenţial centru de cercetare în domeniul biotehnologiilor avansate.

Şi totuşi cercetarea rezistă

– În prezent, se mai întreprind studii aici sau se dă o luptă pentru supravieţuire?

– În pofida eforturile supraomeneşti pe care le întreprindem pentru a mai face cercetare, în staţiunea noastră sunt în derulare mai multe proiecte naţionale şi internaţionale. 

Aceste experimente vizează:

• Obţinerea unui nucleu de vaci de rasă Bălţată românească de tip Fleckviech, conform programului de ameliorare a rasei prin selecţie, şi utilizarea la reproducţie a celor mai performante structuri genetice.

• Conservarea şi consolidarea unui nucleu de vaci de rasă Brună de tip Braunviech adaptat condiţiilor din zona de vest a ţării prin utilizarea la reproducţie a unor tauri de origine elveţiană şi americană şi selecţie progresivă.

• Obţinerea, consolidarea şi bioconservarea unui nucleu de vaci de rasă Brună provenite pe linie paternă din tauri genotipaţi pentru genele implicate în sinteza K-caseinei din lapte.
La fel de importante sunt şi proiectele pe care le derulăm în domeniul biotehnologiilor şi în tehnologiile de creştere şi furajare a animalelor.

Avem şi două proiecte internaţionale, unul în colaborare cu ANCS cu tematica Izolarea, caracterizarea şi diferenţierea in vitro a diferitelor tipuri de celule stem adulte şi embrionare, iar celălalt proiect îl derulăm în parteneriat cu MADR şi Banca Mondială.

Acesta din urmă are tema Posibilităţi de determinare precoce a produşilor cu gene favorabile în direcţia producţiei de lapte carne pentru rentabilizarea fermelor private. El vizează şi ameliorarea efectivelor din fermele private.

Laura DOBRE ZMARANDA
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.19, 1-15 OCTOMBRIE 2010

Vizualizari: 895֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI