Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Ce putem prelua din modelul Camerelor Agricole din Austria

Fondarea Camerelor Agricole din Austria a fost considerată ca o alianţă a cetăţenilor împotriva statului, ele devenind o instituţie de reprezentare a membrilor. Ele au fost înfiinţate în anul 1953, fiind constituite din 10 membri: nouă Camere Agricole la nivel de land şi Uniunea Raiffaisen, cel mai mare angajator din spaţiul rural care are ramificaţii în numeroase sectoare ale economiei. Rolul principal al consultanţilor din Camerele Agricole este consilierea fermierilor pe domenii diverse şi în mod special pentru obţinerea finanţărilor naţionale şi europene.

Organizare

Structura camerală din Austria este piramidală. Organizaţia principală este Camera Agricolă din Austria, urmează câte o cameră la nivel de land, iar la baza piramidei sunt cele zonale. În total, în cele 9 landuri există un număr de 80 de camere. Personalul din cadrul Camerei Agricole din Austria este reprezentat de un preşedinte, un secretar general şi 60 de angajaţi, iar la nivel naţional de 2.000 de salariaţi, din care 700 sunt consultanţi. Există consultanţi în toate domeniile agricole, dar şi pentru anumite sectoare speciale, cum ar fi: juridic, fiscal, social, economic, construcţii.

Finanţarea Camerei Agricole din Austria se realizează în principal din cotizaţii ale membrilor, din contracte de prestări servicii încheiate cu Ministerul Agriculturii, Agenţia de Plăţi şi alte ministere. Bugetul Camerei Agricole se constituie în proporţie de o treime din cotizaţii, iar restul din bugetul de la land. Pentru agricultori consultanţa este gratuită, dar există tarife pentru anumite servicii specializate. Există o lege prin care agricultorii care exploatează 1-2 ha, în funcţie de zonă, sunt obligaţi să se înregistreze ca membri în Camerele Agricole. Ei participă la alegeri şi îşi exercită dreptul la vot. Aceeaşi lege stabileşte şi obiectivele care trebuie atinse, cum sunt informarea, consultanţa şi reprezentarea.

Obiective

Principalele atribuţii ale Camerelor Agricole sunt:
- reprezentarea intereselor membrilor;
- realizarea de activităţi de consultanţă;
- acordarea de asistenţă tehnică în realizarea documentaţiei necesare pentru obţinerea de finanţări;
- realizarea de activităţi de specializare şi perfecţionare a membrilor.

Calitatea  de autoritate publică

În două domenii Camera Agricolă funcţionează ca autoritate publică:
- domeniul seminţelor şi materialului săditor, unde se verifică calitatea şi performanţele, iar decizia de licenţă aparţine ministerului;
- domeniul zootehniei – supravegherea, recunoaştere animalelor de prăsilă.

Tot ca autoritate publică, Camera Agricolă asigură servicii de consultanţă în evaluarea pagubelor, în negocierile dreptului la apă şi în litigiile privind chestiuni legate de drumuri, poduri, căi ferate etc.

Austria dispune de o suprafaţă totală de 83.871 km², din care 43% este ocupată cu păduri. Suprafaţa agricolă reprezintă 31% din total, păşunile montane 10%, şi patrimoniul viticol 1%. Dimensiunea medie a unei exploataţii agricole este de 18,7 ha.

Numărul total de exploataţii agricole este de 189.000, din care:

- 80.500 de exploataţii sunt cu normă întreagă de forţă de muncă;
- 102.000 de exploataţii desfăşoară şi alte activităţi;
- 65.000 sunt exploataţii cu personalitate juridică

Producţia obţinută în zootehnie reprezintă 50% din cifra de afaceri din agricultură, iar serviciile prestate în agricultură reprezintă 10%.

Valentina ŞOIMU
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.2, 16-31 IANUARIE 2009

Vizualizari: 771֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI