Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva
     

Imprimati articolul

CÂNTA PE VALE O CINTEZĂ...

Satul Javgur şi-a răsfirat casele cochete printre colinele de smarald, cuprinse cu brâie pieptişe de viţă-de-vie şi livezi tinere, zâmbitoare sub bolta cerului. O adevărată idilă a naturii! Un colţ mai frumos rar găseşti în alte zone ale Moldovei de peste Prut. Aici, în surâsul podgoriilor, i-am cunoscut pe stăpânul plantaţiei pitoreşti, Gheorghe Scutaru, director general al societăţii vitivinicole „Javgur-vin SA“, şi pe inginerul-agronom Ion Cocervei. Când i-am întâlnit prima dată, analizau starea fiziologică şi procesul de revigorare a butucilor de vie, afectaţi de intemperiile iernii trecute.

Acel licăr de speranţă adeverit

– Mai avem încă multă treabă - de la lucrările mecanice până la operaţiunile de fixare a lăstarilor verzi pe strunele spalierelor, ne explică directorul Scutaru. Deocamdată mergem în pas cu timpul, n-avem restanţe la îngrijirea plantaţiilor...

Gheorghe Scutaru păşeşte ferm printre rândurile de vie, cercetează atent starea plantaţiei tinere de alături, iar în memorie i se perindă, probabil, acele zile de început, din anii tinereţii. El, specialist cu intenţii de anvergură, după examenele de licenţă de la Facultatea „Tehnologia vinificaţiei“, fusese repartizat la lucru la făbricuţa de vinuri din localitate, care abia îşi menţinea existenţa. Adesea îşi aminteşte de acei ani plini de zbucium. Tânărul tehnolog, vrăjit de specialitatea îndrăgită, se apucă să implementeze cu dârzenie în practică tehnologiile avansate ce ţineau de procesarea strugurilor şi fermentarea vinului, de revizuirea proceselor şi condiţiilor de maturare şi păstrare a acestuia. Conducerea de vârf de atunci a descoperit în talentul tânărului specialist acel licăr de speranţă pentru soarta de mai departe a întreprinderii. De aceea, foarte curând candidatura sa fusese înaintată pentru suplinirea postului de director al fabricii, picată deja în dizgraţie...

O nouă strategie

Ideile şi acţiunile îndrăzneţe ale proaspătului conducător privind restructurarea şi modernizarea ramurii erau tratate la început cu invidie şi chiar aroganţă vădită din partea oponenţilor - colegi de breaslă, funcţionari de partid. Dar tânărul director era susţinut de crezul său că trebuie să reziste în faţa noilor încercări...

Au trecut ani de căutări şi reuşite, de reproşuri şi eşecuri. După destrămarea colosului sovietic, au venit alte necazuri - dispărură pieţele sigure de desfacere. De fapt, găsea uşor parteneri de afaceri, dar, până la urmă, aceştia se dovedeau a fi necinstiţi. Şi iată, a venit acea zi însorită, mai bine zis momentul oportun, când statul a scos la licitaţie fabrica de vinuri. Gheorghe câştigase pachetul majoritar de acţiuni şi era sigur că va pune societatea pe făgaş nou.

– Bineînţeles că domeniul de bază al societăţii ţine de producerea vinurilor de calitate, îşi dă cu părerea tehnologul întreprinderii, Vasile Scutaru. Dar acum mai mulţi ani, la sfatul familiei, am hotărât să achiziţionăm parcelele şi viile lăsate în paragină de persoanele necăjite, care nu-şi pot lucra ogoarele, ori de proprietarii plecaţi pe alte meleaguri în căutare de o soartă mai bună. Acum firma exploatează aproape 400 ha de terenuri cu destinaţie agricolă, inclusiv 120 ha de vii cu soiuri nobile. Primăvara aceasta am sădit o livadă de pruni şi o plantaţie de vie tânără de soiuri nobile de masă. Pe viitor vom extinde şi mai mult suprafeţele cu plante multianuale. Acum facem proiecte originale pentru irigarea viilor şi livezii. Dar necesităţile interne ne obligă să cultivăm şi culturi de câmp: grâu, orz, porumb, floarea-soarelui, rapiţă...

Cântul ce prevesteşte binele

Actualmente, societatea „Javgur-vin“ deţine o fermă de ovine şi una de porcine. Producţia de carne şi brânză este comercializată pe piaţa internă. Sătenii apreciază la justa valoare calitatea produselor animaliere ale colectivului de vinificatori. „Nu e nimic de mirare, îmi declară mai târziu o bătrânică din sat, mătuşa Maria. Scutărenii-s oameni gospodari şi unde pun ei mâna, pune şi Dumnezeu mila...“

Era toiul amiezii când i-am văzut pe mecanizatorii de la stropitul viei cum coborau pentru o oră de odihnă pe valea lacului de acumulare din preajma fermelor. Mai târziu, acestora li s-au alăturat şi îngrijitorii de animale. Ţăranii prânzeau şi discutau despre treburile gospodăriei. Deodată, în desişul frăsinişului din preajmă se auzi trilul neobişnuit al unei păsări. „Cântă cinteza noastră, recunoscu într-un târziu moş Andrei, paznicul fermei, ciripitul vioi al păsăruicii. Acest suflet înaripat îşi spovedeşte cântarea, mai ales când se statornicesc căldurile de vară... Înseamnă că de acum ploile ne vor ocoli o habă...“

Cehia – o posibilă piaţă

– Poate că trilul cintezei e o prezicere de bună speranţă? îl ispitesc pe patronul Gheorghe Scutaru.

El zâmbi semnificativ şi, după un moment de reticenţă, ni se destăinuie:

– Chiar azi am avut o întrevedere cu parteneri din Cehia. Oaspeţilor le-au plăcut vinurile pe care le-am propus la degustare şi, pare-se, vom semna curând contractul de livrare în această ţară a unui lot din soiurile excelente pe care le avem în stoc. Le oferim vinuri maturate de calitate superioară - Cabernet, Merlot, Riesling, Pinot Grey, Pinot Noir, Chardonnay, Rkatsiteli, specialităţile de desert Auriu şi pastoralul Cahor. Totodată, mă miră faptul că partenerii români sunt pasivi faţă de ofertele noastre. De aceea, prin intermediul revistei, ţin să-i previn pe oamenii de afaceri din Bucureşti şi Braşov, care ne contactaseră ceva mai devreme, să se grăbească cu semnarea contractelor de achiziţionare de la noi a vinurilor în vrac. Dacă au de gând să desfacă pe piaţa Europei producţie cu adevărat de excepţie, cu noi vor avea numai de câştigat. Aşa că le mai amintesc încă o dată telefonul şi faxul nostru: +373 241 79 640 (641).

Trecuse bine de miezul zilei când ne-am luat rămas bun de la gospodarii societăţii „Javgur-vin“. Mergeam pe cărăruia şerpuindă din valea lacului şi ascultam vrăjiţi cântul cintezei. Parcă pluteam într-o lume feerică. Poate într-adevăr răsuna semnalul de bun augur al familiei Scutaru! Oricum, trilul păsării ne îndemna să credem în acest farmec...

Corespondenţă din Republica Moldova
Andrei MOROŞANU
REVISTA LUMEA SATULUI NR. 13, 1-15 IULIE 2010

Vizualizari: 883֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI