Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva
     

Imprimati articolul

Breviar juridic (18 din 2010)

Ordinul nr. 89, din 14 aprilie 2010,
pentru aprobarea Protocolului-cadru privind asigurarea spaţiului aerian pe timpul interven­ţiilor active în atmosferă.
(MO al României, Partea I, nr. 446, din 1 iulie 2010)

Ordinul nr. 155, din 29 iunie 2010,
privind producerea în vederea comercializării şi comercializarea seminţelor de plante furajere.
(MO al României, Partea I, nr. 447, din 1 iulie 2010)

Ordinul nr. 57, din 24 iunie 2010, pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, proce­sează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală.
(MO al României, Partea I, nr. 462, din 6 iulie 2010)

Ordinul nr. 58, din 24 iunie 2010,
pentru modificarea Normei sanitare veterinare privind formularele de prescripţie medicală cu regim special şi cu timbru sec pentru eliberarea produselor medicinale veterinare şi a normelor metodolo­gice referitoare la utilizarea acestora, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 184/2006.
(MO al României, Partea I, nr. 475, din 9 iulie 2010)

Ordinul nr. 161, din 8 iulie 2010, pentru modificarea statutului Comisiei de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, în care se stabilesc atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare, precum şi alte reglementări specifice aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 259/2004.
(MO al României, Partea I, nr. 480, din 13 iulie 2010)

Jurist Costel-Alexandru Gheorghe
REVISTA LUMEA SATULUI NR. 18, 16-30 SEPTEMBRIE 2010

Curier juridic (18 din 2010)

Planul pentru eradicarea anemiei  infecţioase ecvine pe teritoriul  României, aprobat prin Ordinul nr. 52, din 9 iunie 2010
(MO al României, Partea I, nr. 400, din 16 iunie 2010)

Acest plan stabileşte conduita prin care serviciile sanitar-veterinare competente teritorial intervin în cazul eliminării unui focar de anemie infecţioasă ecvină, denumită în continuare AIE, măsurile specifice sanitar-veterinare care trebuie aplicate, precum şi responsabilităţile de implementare a acestor măsuri.

Principiile care stau la baza acţiunii de eradicare au în vedere: supravegherea exploataţiilor prin examen serologic, identificarea, izolarea şi eliminarea ecvinelor seropozitive, utilizarea acelor de unică folosinţă, instituirea de restricţii sanitare veterinare în exploataţiile infectate.

Acţiunea de eradicare a anemiei infecţioase ecvine în ţara noastră trebuie realizată conform prevederilor cuprinse în acest plan, cu asigurarea fondurilor necesare şi respectarea recomandărilor de ordin organizatoric şi tehnic privind identificarea ecvinelor conform legislaţiei în vigoare, asigurarea trasabilităţii ecvinelor vii, a produselor şi subproduselor derivate şi controlul circulaţiei acestora, menţionate în cuprinsul acestuia (Capitolul I din plan).

Cei interesaţi trebuie să ştie că AIE este o boală specifică solipedelor, produsă de un lentivirus cu acţiune complexă: imunode­presivă, eritropenică, trombocitopenică şi proliferantă asupra elementelor sistemului reticulo-endotelial, caracterizată prin febră remitentă, anemie, cardiopatie şi oboseală la efort, diateză hemoragică, slăbirea rezistenţei la infecţii, care de cele mai multe ori provoacă moartea.

Perioada de incubaţie variază între 1-3 săptămâni până la 90 de zile, iar infecţia se produce dominant pe cale orizontală, în special pe cale hemato­genă, prin intermediul insectelor hematofage sau prin folosirea de ace şi instrumentar chirurgical care nu au fost dezinfectate şi sterilizate. (Punctul 1, cap. II din Plan)

Potrivit punctului 2 din acelaşi capitol II, prin ecvină se înţelege orice animal din familia ecvideelor, inclusiv cal, asin, catâr, bardou, ponei, zebră.

Specialiştii în domeniu ştiu că prelevarea, ambalarea, etichetarea, transportul şi păstrarea probelor se realizează în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui ANSVSA nr. 25/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind metodologia de prelevare, prelucrare primară, amba­lare şi transport al probelor destinate examenelor de laborator în domeniul sănătăţii animalelor, în vederea stabilirii diagnosticului (Cap. III, punctele 1 şi 2).
Declararea şi notificarea oficială a AIE se efectuează conform prevederilor Ordi­nului nr. 77/2005 şi Ordinului nr. 79/2008 ale preşedintelui ANSVSA (Cap. V din plan).

Planul conţine nouă capitole referitoare la trasabilitate (IV), combaterea AIE (VI), dezinfecţia şi dezinsecţia în cazul AIE (VII), stingerea focarului AIE (…) (VIII) şi măsuri de prevenire a reapariţiei AIE în teritoriile în care boala a fost eradicată (IX).

Având în vedere importanţa măsurilor cuprinse în acest plan, recomandăm celor interesaţi procurarea lui şi însuşirea preve­de­rilor pe care autoritatea centrală în domeniu – ANSVSA – le-a stabilit cu respectarea normelor şi reglementărilor europene.

Jurist Costel-Alexandru Gheorghe
REVISTA LUMEA SATULUI NR. 18, 16-30 SEPTEMBRIE 2010

Vizualizari: 716֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI