Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva
     

Imprimati articolul

Breviar juridic (17 din 2010)

Ordinul nr. 138, din 7 iunie 2010, pentru modificarea şi completarea schemei de ajutor de minimis „Sprijinirea activităţilor economice în vederea diversificării economiei rurale şi a creşterii calităţii vieţii în spaţiul rural“ aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 567/2008. (MO al României, Partea I, nr. 392, din 14 iunie 2010)

Ordinul nr. 50, din 9 iunie 2010, privind modificarea Ordinului preşedintelui ANSVSA nr. 18/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind substanţele nedorite din hrana pentru animale. (MO al României, Partea I, nr. 397, din 15 iunie 2010)

Ordinul nr. 113, din 12 mai 2010, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la Bugetul de Stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la Bugetul de Stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 16/2010. (MO al României, Partea I, nr. 399, din 16 iunie 2010)

Ordinul nr. 52, din 9 iunie 2010, privind aprobarea Planului pentru eradicarea anemiei infecţioase ecvine pe teritoriul României. (MO al României, Partea I, nr.400, din 16 iunie 2010)

Jurist Costel Alexandru GHEORGHE
REVISTA LUMEA SATULUI NR. 17, 1-15 SEPTEMBRIE 2010

Vizualizari: 652֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI