Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Breviar juridic (13)

Hotărârea Guvernului nr. 443, din 8 aprilie 2009, pentru modificarea şi completarea HG nr. 1.194/2008 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură.
(MO al României, Partea I, nr. 315, din 12 mai 2009)

Hotărârea Guvernului nr. 543, din 6 mai 2009, privind modificarea anexei nr. 3 la HG nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
(MO al României, Partea I, nr. 315, din 12 mai 2009)

Hotărârea Guvernului nr. 544, din 6 mai 2009, privind modificarea caracteristicilor unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea MAPDR.
(MO al României, Partea I, nr. 315, din 12 mai 2009)

Ordinul nr. 287, din 6 mai 2009, privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2009 – 14 mai 2010.
(MO al României, Partea I, nr. 318, din 13 mai 2009)

– Prezentarea în rubrica alăturată –
Hotărârea Guvernului nr. 442, din 8 aprilie 2009, privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013.
(MO al României, Partea I, nr. 321, din 14 mai 2009)

Jurist, Costel-Alexandru GHEORGHE
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.13, 1-15 IULIE 2009

Vizualizari: 624֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI