Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Breviar juridic (12)

Hotărârea Guvernului nr. 408, din 1 aprilie 2009, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi profinanţare alocate de la bugetul de stat, aprobate prin HG nr. 293/2008.
(MO al României, Partea I, nr. 256, din 17 aprilie 2009).

Ordinul nr. 218, din 14 aprilie 2009, pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de acordare a sprijinului financiar în vederea promovării vinurilor pe pieţele ţărilor terţe în companiile viticole 2008/2009 – 2012/2013, cheltuielile eligibile, modalităţile de plată, de verificare şi control.
(MO al României, Partea I, nr. 264, din 22 aprilie 2009).

Ordinul nr. 179, din 13 martie 2009, privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 397/2003 pentru aprobarea Nominalizării arealelor viticole şi încadrării localităţilor pe regiuni viticole, podgorii şi centre viticole.
(MO al României, Partea I, nr. 271, din 27 aprilie 2009).

Ordinul nr. 230, din 16 aprilie 2009, privind modificarea şi completarea anexei „Modul de implementare, condiţiile specifice şi criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zooteh­nic, în acord cu reglementările comunitare în domeniu“ la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dez­voltării rurale nr. 295/2007 pentru stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate (...) în sectorul zootehnic (...).
(MO al României, Partea I, nr. 274, din 28 aprilie 2009).

Jurist, Costel-Alexandru GHEORGHE
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.12, 16-30 IUNIE 2009

Vizualizari: 617֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI