Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Breviar juridic (11)

Ordinul nr. 182, din 19 februarie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a desfăşura, pe terenuri din domeniul agricol, activităţile îmbunătăţirii funciare, studii, proiectare, executare de lucrări şi servicii şi/sau de fabricare a ilustraţiilor de irigat.
(MO al României, Partea I, nr. 223, din 7 aprilie 2009).

Hotărârea Guvernului nr. 371, din 25 martie 2009, privind alocarea de fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul MAPDR, pentru prefinanţarea fondurilor nerambursabile de la Comunitatea Europeană destinate aplicării sistemului de restituiri la export pentru produsele agricole.
(MO al României, Partea I, nr. 227, din 7 aprilie 2009).

Legea nr. 80, din 1 aprilie 2009, pentru aprobarea OUG nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbună­tăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului.
(MO al României, Partea I, nr. 230, din 8 aprilie 2009).

Ordinul nr. 198, din 30 aprilie 2009, pentru aprobarea Procedurii privind constituirea şi autorizarea ocoalelor silvice şi atribuţiile acestora, modelul documentelor de constituire, organi­zarea şi funcţionarea, precum şi conţinutul Registrului naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice.
(MO al României, Partea I, nr. 234, din 9 aprilie 2009).

Jurist, Costel-Alexandru GHEORGHE
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.11, 1-15 IUNIE 2009

Vizualizari: 618֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI