Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Bilanţ agricol 2009

Recent, la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, ministrul Ilie Sârbu a prezentat rezultatele activităţii după şase luni de mandat. Raportul se referă la:

Finanţarea agriculturii

Plăţi directe pe hectar

- Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a plătit, până în data de 30 iunie 2009, 503,6 milioane de euro reprezentând 93,6% din suma de 538 milioane de euro, alocată României pentru finanţarea schemelor de sprijin pe suprafaţă în cadrul campaniei SAPS 2008 din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA).

• La aceasta se adaugă şi plata unei sume de 268 milioane de euro reprezentând cofinanţare de la bugetul de stat.

• Reamintim că suma totală pe suprafaţă este de circa 108 euro/ha.

• De aceste plăţi au beneficiat 1.018.102 fermieri, din cei 1.130.207 de fermieri care au depus cerere de sprijin în cadrul campaniei SAPS 2008.

Susţinerea pieţei

- plăţile efectuate din FEGA pentru măsuri de piaţă pe semestrul I 2009 - peste 18 milioane euro.

Plata subvenţiilor de la bugetul de stat

- Au fost aprobate toate actele normative pentru subvenţionarea producătorilor agricoli pe 2009.

- Din cele aproape 2,5 miliarde lei prevăzuţi în bugetul pe 2009 pentru subvenţii, a fost alocată şi transmisă organismelor de plată din subordine, până la 30 iunie, suma de 1,4 miliarde lei (58% din programul anual).

- Au fost plătite restanţele lăsate de guvernarea precedentă atât pentru subvenţii, cât şi sumele rămase restante pentru funcţionarea autorităţilor agricole, în valoare de 1,2 miliarde lei, ceea ce a micşorat substanţial suma cuvenită agricultorilor pentru acest an.

- Pentru sprijinirea producătorilor agricoli în primul semestru a fost alocată suma de 506 milioane de lei.

Absorbţia fondurilor europene

- Pe semestrul I, în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală:
- Au fost depuse 13.340 de proiecte conforme cu o valoare publică de peste 5 miliarde euro; dintre acestea au fost aprobate (selectate pentru finanţare) 3.109 proiecte eligibile în valoare publică de 1,7 miliarde euro. La această dată sunt contractate 2.407 proiecte, cu o valoare publică de 1,4 miliarde euro (670 contracte de finanţare sunt în curs de avizare şi semnare cu beneficiarii).

SAPARD-ul este încă viabil

- Programul SAPARD a fost prelungit pentru implementare până la sfârşitul anului 2009.
- Fondul Naţional din cadrul Ministerului Finanţelor Publice a plătit de la bugetul de stat sumele aferente contribuţiei CE pentru plăţile aferente perioadei iulie 2008 - mai 2009.
- Recent, Comisia Europeană a decis reluarea transferurilor de fonduri către România în cadrul programului SAPARD, ţara noastră urmând să primească în scurt timp aproximativ 170 milioane de euro.

- Din totalul de 4.479 proiecte contractate rămase în implementare, până în prezent au fost finalizate 4.135 de proiecte. Gradul de angajare este de 90,34%. În prezent, există în sistem un număr total de 344 proiecte contractate, în diferite stadii de implementare şi plată, din care pentru 34 proiecte nu a fost depusă nicio cerere de plată pentru solicitarea sprijinului nerambursabil.

Irigaţiile – un deziderat ce se amână

Campania de irigaţii a anului 2009

- Iniţial s-a contat pe 560 mii ha, dar s-au irigat doar 393 mii ha. Mai nou, se vorbeşte de un program de 760 mii ha, dar susţinerea financiară ţine de decizii viitoare.

- Programul anual de investiţii pentru reabilitarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare (canale de aducţiune, prize de apă, reabilitarea amenajărilor de irigaţii) însumează 72 milioane de lei. În primele şase luni s-au realizat lucrări în valoare de 42 de milioane lei, ceea ce reprezintă 58% din programul stabilit.

- Programul anual finanţat de Banca Mondială însumează 26.7 milioane de lei, din care s-au realizat lucrări în valoare de 12,9 milioane de lei.

(L.D.)
REVISTA LUMEA SATULUI NR.15, 1-15 AUGUST 2009

Vizualizari: 805֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI