Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Apă avem suficientă
Cum o gospodărim?

Apa este, după aer, a doua condiţie a vieţii pe pământ. Din nefericire, civilizaţia industrială a ultimilor 50 de ani a atentat grav la dimensiunea cantitativă şi calitativă a acestor factori esenţiali. În mod fericit sau nu, România este undeva doar la jumătatea răului şi are şanse reale de a depăşi momentul critic al poluării universale.

Referindu-se strict la starea resurselor de apă, directorul general al Administraţiei Naţionale Apele Române, Vasile Pintilie, manifestă un optimism moderat, dar sigur.

– Domnule director general, înainte de a intra în fondul problemei, vă rugăm să faceţi o prezentare de ordin general privind resursele de apă ale României: care este dimensiunea lor, unde sunt localizate cele mai importante resurse şi, în mod concret, care este utilizarea lor?

Suntem o ţară săracă în resurse

– Apa, factor major al mediului, are un rol determinant în menţinerea echilibrului ecologic, o importanţă vitală pentru existenţa şi calitatea vieţii, un rol esenţial în desfăşurarea şi dezvoltarea activităţilor economico-sociale.

Toate marile civilizaţii, cărora istoria le-a păstrat memoria, s-au bazat pe stăpânirea apei, pe gospodărirea prudentă şi pe repartiţia ei echitabilă. Resursele de apă ale României, relativ sărace şi neuniform distribuite în timp şi spaţiu, însumează 138,6 miliarde mc, fiind constituite din apele de suprafaţă – râuri, lacuri, fluviul Dunărea – şi ape subterane.

Volumul minim de apă ce se scurge pe râurile interioare în regim natural este de cca 5 mil. mc, ceea ce a impus realizarea unor lucrări de amenajare complexă a bazinelor hidrografice. Raportat la populaţia actuală a ţării, rezultă o resursă specifică utilizabilă în regim natural de cca 1.870 mc/locuitor pe an, luând în considerare numai aportul râurilor interioare, situând din acest punct de vedere ţara noastră în categoria ţărilor cu resurse de apă relativ reduse în raport cu resursele altor ţări (locul 13 în Europa), media pentru Europa fiind de 4.000 mc/loc.

Avem aproape 5.000 cursuri de apă

Principala resursă de apă a României o constituie râurile interioare. Pe teritoriu sunt inventariate şi codificate 4.864 cursuri de apă, cu o lungime de cca 78.905 km. Într-un an hidrologic mediu se asigură scurgerea unui volum de cca 42 mld mc. Din totalul scurgerii medii de suprafaţă, 99,8% se varsă în Dunăre şi numai 0,2% direct în Marea Neagră.

Distribuţia este neuniformă

O caracteristică de bază a acestei categorii de resursă o constituie variabilitatea foarte mare în spaţiu, astfel:

• ponderea mare a zonei montane, care aduce jumătate din volumul total scurs la o cotă de numai 17% din suprafaţa ţării;

• variaţia debitului mediu specific de la mai puţin de 1 l/s şi km² în zonele joase ale Câmpiei Române, cea mai mare parte a Dobrogei, Câmpia Siretului inferior, extremitatea sud-vestică a Câmpiei Timişului şi Aradului, la 1,5 l/s şi km² în cea mai mare parte a Câmpiei Române, inclusiv Câmpia Olteniei şi zona colinară a Olteniei şi Munteniei, Podişul Transilvaniei, Podişul Someşan, cea mai mare parte a Moldovei şi zona de câmpie din partea de vest a ţării şi până la 40 l/s şi km² în zonele înalte ale munţilor Făgăraş şi Retezat.

Alte caracteristici sunt: variabilitatea în timpul anului foarte pronunţată, viituri puternice primăvara-începutul verii, urmate de secete, fapt ce a generat realizarea în decursul timpului a peste 1.747 de lacuri importante de acumulare, însumând un volum total de cca 14.608 miliarde mc, din care 2.010 mil. mc volum de atenuare; regim pronunţat torenţial – raportul dintre debitul minim şi debitul maxim este de 1/1.000-1/2.000 pentru bazine mici.

De asemenea, s-au realizat peste 2.000 km canale şi galerii de derivaţie pentru transferul resursei de apă din bazinele excedentare în bazinele deficitare sau în cadrul aceluiaşi bazin hidrografic.

Irina TRUŢESCU
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.8, 16-30 APRILIE 2009

Vizualizari: 652֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI