Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva
     

Imprimati articolul

Al IX-lea Simpozion Internaţional de Biologie şi Nutriţie Animală

La finele lunii septembrie, Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Biologie şi Nutriţie Animală Baloteşti a organizat cel de-al IX-lea Simpozion Internaţional de Biologie şi Nutriţie Animală, manifestare realizată cu sprijinul financiar al UMP, prin proiectul MAKIS, ANCS şi prin programul de manifestări ştiinţifice al Ambasadei Franţei la Bucureşti. Evenimentul a reunit 140 de participanţi, reprezentând SUA, Canada, Franţa, Marea- Britanie, Germania, Portugalia, Polonia, Lituania, Turcia, Republica Moldova, Bulgaria, Macedonia, Rusia, Iran, Nigeria, Egipt. Deschiderea simpozionului a fost onorată de prezenţa domnului prof. dr. Valeriu Tabără, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, precum şi de reprezentanţi ai Academiei Române – acad. A.T. Bogdan şi ASAS – Marian Ianculescu, secretar general.

Ca şi în anii precedenţi, au participat personalităţi ştiinţifice internaţionale de prestigiu, printre care îi amintim pe Rafael Mrode, Dominique Bauchart, Jean-Paul Lalles, Denys Durand, Ihsan Soysal, Jovanka Levic. Acestora li s-au alăturat şi doi cercetători români stabiliţi în Statele Unite ale Americii, Pascal A. Oltenacu şi Raluca Mateescu, de la Oklahoma State University.

Un eveniment plin de noutăţi
Cu prilejul acestei manifestări, practicienii au putut obţine informaţii privind noutăţile din domeniul creşterii animalelor direct de la sursă, acest simpozion fiind destinat mai ales, celor care au deja cunoştinţele necesare pentru a valorifica rezultatele de ultimă oră ale cercetării ştiinţifice.

Simpozionul s-a dovedit a fi o excelentă ocazie şi pentru încheierea de noi colaborări, deosebit de importante pentru reducerea decalajului dintre România şi celelalte ţări membre ale Uniunii Europene în ceea ce priveşte domeniile abordate. În contextul noii pieţe europene, nu se poate vorbi de progres fără alinierea cercetării la normele europene, aspect ce constituie baza  dezvoltării sectorului agricol românesc. Este de menţionat faptul că fiecare ediţie a simpozionului a constituit o ocazie pentru demararea unor noi proiecte internaţionale, institutul având în ultimii ani peste 10 astfel de iniţiative concretizate în proiecte de mare anvergură.

Tematica dezbătută

După o detaliată trecere în revistă a istoricului INCDBNA făcută de către directorul institutului, prof. univ. Horia Grosu – 40 de ani de cercetare în biologia şi nutriţia animalelor de fermă – s-a trecut la prezentarea lucrărilor de cercetare în plen şi în cadrul celor două secţiuni: nutriţie animală şi genetică.

Toate subiectele abordate s-au remarcat prin noutăţile aduse în atenţia participanţilor, ele fiind de mare actualitate în contextul strategiei agricole româneşti, nefiind neglijate nici direcţiile de cercetare europene şi mondiale în domeniu. Tematica simpozionului a cuprins:

• calitatea nutriţională a produselor de origine animală, cu accent pe cerinţele procesatorilor şi preferinţele consumatorilor;
• noutăţi în evaluarea genetică a animalelor de fermă;
• creşterea competitivităţii fermelor zootehnice prin noi strategii de nutriţie;
• noi tehnici şi strategii de procesare a nutreţurilor combinate şi nutreţurilor de volum;
• contaminarea cu micotoxine a furajelor şi metode de contracarare;
• creşterea rezistenţei la îmbolnăviri a animalelor de fermă prin dirijarea nutriţiei.

Multe dintre lucrările prezentate au adus un aport substanţial la furnizarea de soluţii eficiente şi realiste, care să contribuie la promovarea unei producţii zootehnice durabile, factor de bază pentru asigurarea securităţii alimentare a consumatorilor.

Ca în fiecare an, simpozionul a găzduit şi manifestări satelit, o noutate fiind însă organizarea unui workshop franco-român şi o întâlnire de proiect FP7. Workshop-ul, cofinanţat printr-un proiect al Ambasadei Franţei la Bucureşti, este urmarea a zeci de ani de strânse colaborări între INCDBNA şi diverse unităţi ale Institutului Naţional pentru Cercetări Agricole din Franţa. În cadrul lui au fost prezentate rezultatele colaborărilor dintre echipele de cercetare din cele două ţări, precum şi domeniile de interes ştiinţific ale acestora în vederea iniţierii de noi proiecte.

Ion BANU
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.20, 16-31 OCTOMBRIE 2010

Vizualizari: 619֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI