Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Acad. Marcu Botzan, o mare personalitate a ştiinţei agricole româneşti

Recent, acad. Marcu Botzan a împlinit o vârstă „de aur“. Mi-am permis să-l deranjez cu un telefon pentru a-i transmite cele mai respectuoase felicitări şi urarea de „La mulţi ani!“. La celălalt fir, aceeaşi voce blândă, afectivă, simţindu-se în glas bucuria, mulţumind pentru urări.

- Ce mai faceţi, domnule academician?

- Aş face eu multe, dar nu mai pot. Trăiesc din amintiri, cu multe greutăţi, dar şi cu multe satisfacţii. Când mă gândesc cât am muncit şi ce realizări s-au obţinut în domeniul îmbunătăţirilor funciare şi al irigaţiilor, iar acum am ajuns de râsul Europei, pur şi simplu mă îmbolnăvesc.

Opera ştiinţifică

În fapt, dr. M. Botzan este cel care a coordonat programele de cercetare şi aplicarea lor în domeniul practic al îmbunătăţirilor funciare timp de un sfert de secol. Din activitatea sa de cercetare au rezultat peste 130 de lucrări originale, care se referă la: regimul de irigare, comportarea construcţiilor hidrotehnice, tehnica drenajului şi a îndiguirilor, comportarea terenurilor îndiguite, mecanizarea lucrărilor de irigaţii etc.

Între lucrările de referinţă pentru aceste teme se disting: „Cercetări de orientare asupra regimului de irigaţie la orez“ (1960), „Cercetări asupra regimului de irigaţie la porumb, bumbac şi fasole în condiţiile Câmpiei Române“ (1958), „Studiul cunoaşterii şi modelării regimului de irigaţii pentru proiectare“ (1967), „Realizări noi în mecanizarea lucrărilor de irigaţie la suprafaţă şi prin aspersiune“ (1965), „Probleme ale bilanţului apei în nisipurile irigate“, „Vechimea irigaţiilor în agricultura românească“ (1981).

Dr. Marcu Botzan a elaborat importante lucrări de sinteză în domeniul irigaţiilor, între care 12 tratate şi monografii. Este autorul capitolului „Irigaţii“ din „Manualul Inginerului Agonom“, ed. 1952-1956.

A mai publicat şi: „Culturi irigate“ (1959-1962), „Bilanţul apei în solurile irigate“ (1972), „Probleme de irigaţii şi desecări ale Câmpiei Bărăganului“, „Metodica şi principalii factori ai raionării hidroameliorative în RPR“ (1965), „Apele în viaţa poporului român“, „Începuturile hidrotehnicii pe teritoriul României“ (1989). În anul 1993, la Şedinţa Academiei Române deschisă de eminentul om de ştiinţă Nicolae Cajal, a fost primit membru al Academiei Române, fiind recunoscut drept „creator al şcolii româneşti de cercetare în îmbunătăţiri funciare“.

Ce-i putem dori, cu ocazia acestei frumoase vârste de 96 de ani, decât sănătate şi satisfacţii alături de cei dragi.

Dr. ing. Teodor MARIAN
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.12, 16-30 IUNIE 2009

Vizualizari: 999֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI