Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Schimbarea la Faţă

Pe 6 august creştinătatea sărbătoreşte în fiecare an Schimbarea la Faţă a Domnului Iisus Hristos.  Este momentul îndumnezeirii naturii umane şi a participării trupului nostru trecător la bunurile veşnice. Înainte de Patimile Mântuitorului, Acesta Le-a spus ucenicilor Săi: „Sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea Împărăţia lui Dumnezeu venind întru putere.“ Apoi, la şase zile de la acest episod, i-a luat pe Petru, Ioan şi Iacov cu care a urcat pe muntele Taborului ca să se roage.

Iată ce spune Marcu într-o scriere de-a sa: „Şi pe când se ruga, deodată, faţa Sa deveni o alta, Se schimbă şi sclipi ca soarele, în timp ce hainele sale deveniră strălucitoare, de un alb scânteietor, cum nu poate înălbi pe pământ înălbitorul.“ Spre deosebire de faţa lui Moise care strălucise de o slavă venită din afară, faţa lui Hristos a apărut ca un izvor de lumină. „El s-a schimbat la Faţă, ne confirmă Sfântul Ioan Damaschin, nu asumând ceea ce El nu era, ci arătându-le Apostolilor Săi ceea ce El era, deschizându-le ochii şi, din orbi cum erau, făcându-i văzători.“

Se spune că, în mijlocul acestei lumini, s-au arătat Ilie şi Moise. Ei îl mărturiseau, astfel, ca stăpân al celor vii şi al celor morţi şi vorbeau cu El despre exodul pe care avea să îl înfăptuiască la Ierusalim, adică Patimile Sale, căci prin Patimi şi prin Cruce această slăvire trebuia să fie dată oamenilor. Se spune că Petru I-a propus lui Hristos să rămână cu toţii acolo, pe munte, şi facă un cort pentru fiecare, dar Domnul le-a arătat atunci un lăcaş cu mult mai înalt pentru a sălăşlui în el slava Sa.

Dintr-un nor luminos s-a auzit o vece: „Acesta este Fiul Meu prea-iubit, în care am bine-plăcut; ascultaţi de El.“ Acest nor era harul Duhului înfierii şi, la fel ca şi la Botezul Său în Iordan, glasul Tatălui mărturisea pe Fiul şi arăta că cele trei entităţi ale Sfintei Treimi erau, întotdeauna unite. Apostolilor li s-a făcut frică. Dar când au ridicat capetele, L-au văzut pe Iisus, singur, la fel cum era înainte. El le-a cerut să nu vorbească despre cele petrecute, până când nu se va scula din morţi.

(N.M.)
REVISTA LUMEA SATULUI NR.15, 1-15 AUGUST 2009

Vizualizari: 647֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI