Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva
     

Imprimati articolul

Înălţarea Domnului

Înălţarea Domnului la Cer este, ca şi Paştele, fără o dată fixă în calendar, dar ea vine la 40 de zile de la Învierea Domnului Iisus Hristos. Odată cu Înălţarea, se sărbătoreşte şi Ziua Eroilor.

Eu sunt cu voi până la sfârşitul veacurilor

Mare praznic împărătesc de Înălţarea Domnului. Şi spunem şi noi, aşa cum spun pravilele bisericeşti, povestea Înălţării.  De mai multe ori, de la Sfintele Paşti, Iisus s-a arătat apostolilor săi, vorbindu-le despre adevărul Învierii Sale. Apoi, la Înălţare, i-a încredinţat că El este cu adevărat, cerându-le să verifice cu toate simţurile lor că nu văd o nălucă.

„Şi, pe când vorbeau ei acestea, El a stat în mijlocul lor şi le-a zis: «Pace vouă». Iar ei, înspăimântându-se şi înfricoşându-se, credeau că văd duh. Şi Iisus le-a zis: «De ce sunteţi tulburaţi şi pentru ce se ridică astfel de gânduri în inima voastră? Vedeţi mâinile Mele şi picioarele Mele, că Eu Însumi sunt; pipăiţi-Mă şi vedeţi, că duhul nu are carne şi oase, precum Mă vedeţi pe Mine că am.»

Şi zicând acestea, le-a arătat mâinile şi picioarele Sale. Iar ei încă necrezând de bucurie şi minunându-se, El le-a zis: «Aveţi aici ceva de mâncare?» Iar ei i-au dat o bucată de peşte fript şi dintr-un fagure de miere. Şi luând, a mâncat înaintea lor. Şi le-a zis: «Acestea sunt cuvintele pe care le-am grăit către voi fiind încă împreună cu voi, că trebuie să se împlinească toate cele scrise despre Mine în Legea lui Moise, în prooroci şi în psalmi.» Atunci le-a deschis mintea ca să priceapă Scripturile.

Şi le-a spus că aşa este scris şi aşa trebuie să pătimească Hristos şi aşa să învieze din morţi a treia zi. Şi să se propovăduiască în numele Său pocăinţa spre iertarea păcatelor la toate neamurile, începând de la Ierusalim. «Voi sunteţi martorii acestora. Şi iată, Eu trimit peste voi făgăduinţa Tatălui Meu; voi însă şedeţi în cetate, până ce vă veţi îmbrăca cu putere de sus.» Şi i-a dus afară până spre Betania şi, ridicându-Şi mâinile, i-a binecuvântat. Şi pe când îi binecuvânta, S-a despărţit de ei şi S-a înălţat la cer. Iar ei, închinându-se Lui, s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare. Şi erau în toată vremea în templu, lăudând şi binecuvântând pe Dumnezeu. Amin.“

Mărturii

Doi îngeri au fost de faţă, care au spus că Iisus va reveni în glorie printre muritori. Şi Domnul s-a înălţat la ceruri, întinzând mâinile peste apostolii săi, aceasta fiind ca o ultimă binecuvântare. Un nor, se spune, L-a ascuns de ochii lor pe Hristos. Este norul din care a vorbit Dumnezeu lui Moise pe Muntele Sinai, acela care a învăluit pe Iisus şi pe cei trei ucenici pe Muntele Tabor; dar şi norul pe care va veni Dumnezeu pentru mărirea Sa, ca să judece viii şi morţii la sfârşitul veacurilor. Dar cuvintele lui Iisus au rămas în urechile celorlalţi: „Eu sunt cu voi până la sfârşitul veacurilor“, asta, deşi, prin Înălţarea Sa, activitatea pământească a domnului nostru Iisus Hristos se termină aici.

După Înălţare, la doar zece zile, de Rusalii, Sfântul Duh va coborî pe pământ, ca mângâietor pentru apostoli şi pentru toată lumea. Prin pogorârea acestuia peste apostoli, ei au devenit îndrăzneţi şi pricepuţi în răspândirea cuvântului Evangheliei în toată lumea. Înălţarea Domnului întăreşte credinţa că Iisus va reveni, cum au spus îngerii. Semnificaţia Înălţării este că, înviind din morţi, Hristos şi-a început etapa de dumnezeire, un nou mod de viaţă pentru mântuirea noastră.

Nina Marcu
REVISTA LUMEA SATULUI NR. 9, 1-15 MAI 2010

Vizualizari: 903֩ Comentarii

 
֠ 1.     Maneanu Varvara Magdalena -- (12-May-2010 )
La cele de mai sus adăugăm şi noi că la Muzeul Regiunii Porţilor de Fier piesa lunii la secţia A.Populară este una dedicată acestei mari sărbători creştine, (pop.Ispas)- o icoană de sec. XIX, numită local prăznicar, şcoală rusă , provenită de la Balta(MH.). Aceasta are în centru scena Invierii , iar în jur alte scene importante din viaţa Mântuitorului, intre care şi o variată a scenei Înălţării. Aşa că vizitaţi muzeul nostru!Pentru mâine de Inălţare :Hristos s-a înălţat! şi tot eu răspund Adevărat s-a înălţat!

Răspunsurile la întrebarile dumneavoastră le puteţi găsi în revista tiparită. Abonaţi-vă acum la Lumea Satului şi veţi avea gratuit suplimentul Agro-Business. Detalii aici

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI