Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

RNDR a fost lansată oficial

Reţeaua Naţională de Dezvoltare Rurală (RNDR) a fost lansată oficial zilele trecute, în cadrul primei întâlniri a Comitetului Naţional de Coordonare a RNDR (CNC).

În cadrul RNDR va fi constituită Unitatea de Sprijin a Reţelei (USR), al cărei rol central va fi acela de a acorda ajutor pentru realizarea tuturor acţiunilor propuse, în vederea implementării eficiente a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR). Totodată, USR va identifica evenimentele ce urmează să se desfăşoare în România sau în afara ţării, care pot oferi oportunităţi importante de a face schimb de idei şi experienţă în ceea ce priveşte dezvoltarea rurală.

De asemenea vor fi sprijiniţi membrii RNDR care doresc să coopereze, în scopul de a dezvolta activităţi antreprenoriale, în contextul PNDR, cum ar fi: promovarea produselor tradiţionale, crearea şi funcţionarea grupurilor de producători sau îmbunătăţirea şi promovarea facilităţilor şi serviciilor turistice.

La eveniment, alături de experţi ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), au participat reprezentanţi ai principalelor grupuri de actori implicaţi în procesul de dezvoltare rurală (ministere, agenţii guvernamentale, autorităţi locale şi regionale, universităţi, institute de cercetare, muzee, organizaţii civile şi nonprofit, grupuri de acţiune locală, grupuri etnice şi minoritare, IMM-uri ş.a.). Reuniunea a avut drept scop validarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a planului de acţiune, precum şi a listei membrilor RNDR.

Deocamdată, RNDR funcţionează în cadrul MADR, dar va fi externalizată în urma unei licitaţii. Noul administrator poate fi o organizaţie din România sau un consorţiu internaţional. Problema este destul de delicată, pentru că la mijloc există foarte mulţi bani.

Ce este RNDR?

Potrivit specialiştilor MADR în dezvoltare rurală, RNDR este un organism în cadrul PNDR. Menirea reţelei este de a asigura un flux eficient de informaţii, pentru utilizarea măsurilor cuprinse în PNDR. Reţeaua are deja peste 500 de membri, din care 24 sunt reprezentanţi în Comitetul Naţional de Coordonare.

Aceasta a luat fiinţă la începutul acestui an, în conformitate cu art. 68 din Regulamentul CE nr.1698/2005. RNDR va grupa, la nivel naţional, organizaţiile şi autorităţile implicate în procesul de dezvoltare rurală. Funcţionarea va fi finanţată prin componenta Asistenţă Tehnică a PNDR, conform art. 66 (3) al Regulamentului Consiliului (EC) nr.1698/2005.

Structura necesară funcţionării

• Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
• Unitatea de Sprijin a Reţelei;
• Comitetul Naţional de Coordonare;
• Actorii (membrii Reţelei).

Domenii de intervenţii acoperite

• conservarea şi prezervarea patrimoniului rural;
• promovarea artizanatului;
• promovarea produselor locale;
• agricultură, apicultură;
• turism rural;
• pădure;
• materiale europene;
• urbanism şi amenajarea teritoriului;
• dezvoltare locală şi parteneriat.

Sprijin aşteptat din partea RNDR

• răspunsuri la nevoile importante ale comunităţii rurale;
• sprijin în realizarea de proiecte;
• nevoia de asistenţă tehnică şi schimb de experienţă cu diferite organizaţii, în diferite domenii (creşterea productivităţii pădurilor private, produselor locale, artizanat etc.), precum şi întâlnirea de oferte şi cereri deja posibile;
• cadru informaţional coerent;
• programe de informare şi dobândirea de competenţe, măiestrie în instrumente specifice, în probleme de proiecte de dezvoltare locală;
• ajutor în identificarea persoanelor şi resurselor mobilizabile.

Traian DOBRE
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.21, 1-15 NOIEMBRIE 2008

Vizualizari: 1337֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI