Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Totul despre programul Fermierul

După ce la începutul anului era scos în afara bugetului, iată că la ultima rectificare Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a obţinut 200 milioane de euro pentru reluarea investiţiilor nefinalizate sau angajarea altora prin programul Fermierul.

Unde vor fi folosiţi banii

Fondul de 200 milioane de euro se poate utiliza pentru acordarea de credite beneficiarilor; acoperirea costurilor întocmirii documentaţiei tehnico-economice pentru acordarea creditelor; acordarea de granturi, calculate ca procent din volumul creditului acordat beneficiarilor de credite.
Fondurile mai pot fi folosite şi în completarea sumelor necesare cofinanţării proiectelor de investiţii finanţate din fonduri nerambursabile, în cadrul unor programe comunitare sau în completarea creditelor acordate de instituţiile de credit din surse proprii.

Principalii beneficiari

Obiectivul acestui program este înfiinţarea de noi activităţi în spaţiul rural, prin atragerea de fonduri pentru investiţii din credite pentru investiţii şi cofinanţare SAPARD. Solicitanţii eligibili pot beneficia de credite pentru investiţii în agricultură.

Aceştia sunt producători agricoli individuali, înregistraţi în Registrul exploataţiilor agricole; asociaţii agricole familiale, asociaţii de producători agricoli, grupuri de producători şi cooperative agricole, constituite conform legislaţiei în vigoare. Acces la fonduri au şi societăţile agricole private, respectiv asociaţiile agricole cu personalitate juridică şi societăţile comerciale cu capital privat, toate constituite conform legislaţiei în vigoare.

Activităţi eligibile

Creditele acordate nu pot depăşi plafonul stabilit de MADR şi pot fi utilizate pentru investiţii în producţia agricolă vegetală şi animală, inclusiv lucrări de construcţie şi amplasare a centrelor gospodăreşti ale fermelor, depozite, alte obiective legate de specificul producţiei agricole; investiţii în utilaje şi instalaţii pentru transformarea prin diverse procedee a produselor agricole vegetale şi animaliere.

De asemenea, sunt considerate eligibile investiţiile în domeniul serviciilor legate de producţia agricolă vegetală şi animală - aprovizionarea, valorificarea produselor agricole şi animaliere primare şi/sau transformate, servicii fitosanitare şi sanitare veterinare, asistenţă tehnică şi consultanţă acordată fermierilor; alte obiective de investiţii legate de specificul activităţilor agricole.

Măsuri finanţate

Beneficiază de finanţare obiectivele de investiţii încadrate în Măsura 1.1 „Îmbunătăţirea prelucrării şi marketingului produselor agricole şi piscicole“ din programul SAPARD:

• Submăsura Carne, plafon 250.000 de euro;
• Submăsura Lapte şi produse lactate, plafon 250.000 de euro;
• Submăsura Vin, plafon 150.000 de euro;
• Submăsura Fructe şi legume, plafon 150.000 de euro;
• Submăsura Peşte şi produse piscicole, plafon 150.000 de euro;
• Submăsura Plante textile, plafon 150.000 de euro.

O altă categorie sunt obiectivele de investiţii încadrate în Măsura 3.1 „Investiţii în exploataţiile agricole“ din programul SAPARD:

• Submăsura Horticultură, plafon 30.000 de euro;
• Submăsura Viticultură, plafon 50.000 de euro;
• Submăsura Pomicultură, plafon 40.000 euro;
• Submăsura Sere, plafon 150.000 de euro;
• Submăsura Ferme de vaci de lapte/bivoliţe, plafon 40.000 de euro;
• Submăsura Creştere şi îngrăşare de taurine, plafon 40.000 de euro;
• Submăsura Ferme oi/capre, plafon 40.000 de euro;
• Submăsura Îngrăşătorii de berbecuţi, plafon 40.000 de euro;
• Submăsura Ferme de porci, plafon 40.000 de euro;
• Submăsura Ferme de păsări, plafon 40.000 de euro.

De asemenea, beneficiază de finanţare obiectivele de investiţii încadrate în Măsura 3.4 „Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice care să genereze activităţi multiple şi venituri alternative“ din programul SAPARD:
• Submăsura Servicii agricole, plafon 30.000 de euro;
• Submăsura Acvacultură, plafon 50.000 de euro;
• Submăsura Procesarea la nivelul fermei a produselor tradiţionale şi/sau ecologice, plafon 40.000 de euro.

Condiţii de finanţare

MADR alocă sume din fond instituţiilor selectate, pe baza convenţiilor de lucru încheiate cu acestea, în scopul acordării de credite, în următoarele condiţii:
• termenul maxim de restituire, 10 ani;

• plafon maxim, conform solicitării instituţiei selectate şi în limita resurselor alocate MADR;
• perioada de graţie pentru beneficiarii de credite, între 1 şi 5 ani, în funcţie de specificul proiectului de investiţii.

Beneficiarii de credite pentru investiţii în agricultură trebuie să îndeplinească urmatoarele condiţii:

• să înfiinţeze sau să dezvolte activităţi de exploatare agricolă, precum şi de procesare, conservare, depozitare şi valorificare a produselor;
• să propună un plan de afaceri fezabil, prin care să demonstreze că investiţiile sunt necesare, oportune şi eficiente, care să fie întocmit cu sprijinul instituţiei care acordă creditul şi să fie acceptat de aceasta.

Reglementări

• plata ratelor de credit şi a dobânzilor aferente la termenele prevăzute în graficele de rambursare a creditelor încheiate între beneficiari şi instituţia selectată;
• respectarea încadrării în indicatorii tehnico-economici aprobaţi prin ordin al ministrului agriculturii;

• punerea în funcţiune a investiţiei la termen, conform prevederilor din studiul de fezabilitate;
• prezentarea unui certificat fiscal din care să rezulte că beneficiarul nu are datorii restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat;
• prezentarea unui certificat constatator emis de registrul comerţului;

• înregistrarea obiectivului de investiţii de către beneficiarii persoane juridice, în evidenţa contabilă a acestora;
• declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului de credite, din care să reiasă că nu se află în procedură de faliment sau de executare silită.
Beneficiarii eligibili nu pot obţine două sau mai multe credite succesive sau concomitente, acordate în condiţiile legii şi ale normelor metodologice.

Traian DOBRE
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.21, 1-15 NOIEMBRIE 2008

Vizualizari: 2801



֩ Comentarii

 
֠ 1.     Bololoi Niculae -- (14-October-2011 )
Buna ziua as dori sa benificiez se eu de bani pentru construirea unei ferme eu am 44ani si am si eu niste animale 50de gaini 4vaci 1 taur 7capre 1 tap 1 scroafa 1masculoare am si eu dreptul sa construiesc si eu o ferma sa primesc si eu bani pentru casa fac o investitie sa primesc bani neranbusabili sa an alt fel de mod eu sunt somer

Răspunsurile la întrebarile dumneavoastră le puteţi găsi în revista tiparită. Abonaţi-vă acum la Lumea Satului şi veţi avea gratuit suplimentul Agro-Business. Detalii aici

--> Click aici pentru a adauga un comentariu




© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI